Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA I OPŁAT
ZA KURSY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ II STOPNIA (SI)

Krok 1

Prześlij poprawnie wypełnioną elektroniczną kartę zgłoszeniową (karta dostępna jest tylko w wybranych terminach).

Na kursy SI II stopnia przyjmujemy z tytułem licencjat, magister: terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych i szkolnych . Od wszystkich wymagany jest najpierw kurs SI I stopnia

W kursie SI II stopnia mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs SI I stopnia lub studia podyplomowe.
 

Krok 2

W dniu dokonania zgłoszenia przesłanie na kursy@sinet.edu.pl zdjęcia/skanu certyfikatu SI I stopnia lub dyplomu studiów podyplomowych. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby kończące kursy SI I stopnia prowadzone przez Małgorzatę Karga.

Na tym etapie nie dokonuj żadnych opłat.

Krok 3

W ciągu maks. 7 dni otrzymasz e-mail potwierdzający status Twojego zgłoszenia. SPRAWDZAJ SPAM.
W przypadku zgłoszeń rezerwowych/last minute informację wysyłamy jak najszybciej.
 

Krok 4

W wymaganych terminach podanych w mailu kwalifikacyjnym, dokonać
opłaty kwalifikacyjnej 800 zł brutto oraz pozostałej kwoty 4.500 zł brutto na konto:

„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528

z dopiskiem

‘OPŁATA ZA KURS SI II.33-OLW.... ZA .........
(należy wpisać imię i nazwisko uczestnika)

W przypadku zgłoszeń 'last minute' obowiązuje jednorazowa opłąta 5.300 zł brutto.

Krok 5.

Osoby, które w określonym terminie nie dokonają wpłaty zostaną skreślone z listy uczestników kursu.

 

W procesie kwalifikacji dozwolona jest jedna zmiana terminu, pod warunkiem dostępności miejsc i znalezienia osoby na zwolnione miejsce. Ewentualna zmiana dokonywana jest tylko w obrębie danego roku. Nie przenosimy zgłoszeń na kolejne lata. 

 

W SYTUACJI REZYGNACJI Z KURSU PO DOKONANIU OPŁATY ZOSTANĄ ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE:

OPŁATA KWALIFIKACYJNA NIE PODLEGA ZWROTOWI BEZ WZGLĘDU NA TERMIN REZYGNACJI.

Rezygnacja w terminie:

  • 30-20 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 70% wpłaconej kwoty,
  • 19-10 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 50% wpłaconej kwoty,
  • 9-1 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 20% wpłaconej kwoty,
  • w trakcie trwania kursu - zwrot 0% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

ZGŁOSZENIE NA KURS JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.