Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA I OPŁAT
ZA KURSY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Model ASI plus®

 

REGULAMIN KURSU ASI plus 

Krok 1

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej.

Na kursy SI II stopnia przyjmujemy z tytułem licencjat, magister: terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych i szkolnych . Od wszystkich wymagany jest najpierw kurs SI I stopnia

W kursie SI II stopnia mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs SI I stopnia lub studia podyplomowe.
 

Krok 2

2. Dokonanie określonej opłaty w wymaganym terminie.
na konto SINET Edukacja i Terapia
mBank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528 w tytule 
'ZA KURS ASI plus ...... (nazwisko i imię uczestnika)

Osoby, które w określonym terminie nie dokonają wpłaty zostaną skreślone z listy uczestników kursu.

 

Krok 3

Udział w kursie. Dozwolone 8h nieobecności na części stacjonarnej.

Krok 4

Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z deklaracją uczciwego, samodzielnego oglądania kursu, bez udziału osób trzecich oraz przestrzegania praw autorskich.

 

Krok 5.

Organizator ma prawo do anulowania zgłoszenia Uczestnika w przypadku etycznie wąptliwych działań.

 

W SYTUACJI REZYGNACJI Z KURSU PO DOKONANIU OPŁATY ZOSTANĄ ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE:

  • OPŁATA KWALIFIKACYJNA NIE PODLEGA ZWROTOWI BEZ WZGLĘDU NA TERMIN REZYGNACJI.
     

Rezygnacja w terminie:

  • 30-20 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 70% wpłaconej kwoty,
  • 19-10 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 50% wpłaconej kwoty,
  • 9-1 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 20% wpłaconej kwoty,
  • w trakcie trwania kursu - zwrot 0% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

ZGŁOSZENIE NA KURS JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.