Regulamin

REGULAMIN TERAPII.

1. Zgłoszenie online z podaniem niezbędnych informacji.

2. Dokonanie wymaganej opłaty w wymaganym terminie.

3. Realizacja treningu wg zaleceń.

4. Zleceniodawca (Małgorzata Karga) ma prawo zmienić lub przerwać terapię w zalezności od reakcji klienta uwzgledniając jego bepzieczeństwo.

5. Zleceniodawca (Małgorzata Karga) ma prawo zmienić lub przerwać terapię przy braku współpracy ze strony klienta, bez zwrotu kosztów.

6. W przypadku niemożności zrealizowania terapii w terminie z przyczyn losowych klienta ustalony zostanie nowy termin.

7. W przypadku niemożności zrealizowania terapii w terminie z przyczyn losowych zleceniodawcy ustalnoy zostanie nowy termin lub zwrot opłaty.