Test uwagi słuchowej

Test uwagi słuchowej bada zdolność przetwarzania słuchowego różnych częstotliowści. Mówi nam jak słuchamy i przetwarzamy, to co słyszymy. Daje możliwość:

  • określenia częstotliowści, w obrębie których występuje nadwrażliwość słuchowa
  • czy jedno i drugie ucho słucha tak samo
  • w jakim tempie przetwarzamy
  • jak różnicujemy dźwięki
  • jaką mamy dominację ucha

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.