SI z treningiem słuchowym

Zajmując się terapią SI od początku jej istnienia w Polsce, czyli 1994 roku obserwowałam grupy pacjentów, dla których terapia SI była potrzebna ale niewystarczająca w poprawieniu przetwarzania słuchowego. Do uzyskania zadowaaljących efektów u tych pacjentów potrzebne było dodatkowe narzędzie terapeutyczne w postaci treningów słuchowych, czyli wyspecjalizowanej formy stymulacji dźwiękiem. Przez kilka lat śledziłam rozwój różnych treningów słuchowych na świecie. W końcu trafiłam na Zintegrowane Treningi Słuchowe oparte na pracy dr Tomatisa ale zmodyfikowane przez amerykańskich autorów do bezpiecznej stymulacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej. Treningi te od lat z powodzeniem wykorzystywane są w wiodących ośrodkach SI w USA w trakcie terapii SI.  Po ukończeniu szkolenia w USA rozpoczęłam terapię słuchowo-wzrokowo-ruchową z wykorzystaniem w/w terningów.                           

  

Nasze doświadczenia pokazują, że połączenie terapii SI ze Zintegrowanymi Treningami Słuchowymi jest bardziej efektywne niż sama terapia SI. Treningi te mogą być stosowane bez terapii SI jako wyspecjalizowane treningi słuchowe oparte na wielozmysłowej stymulacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej. Programy ustalane są indywidulanie.

Małgorzata Karga
Instruktor senior metody SI
specjalista Zintegrowanych Treningów Słuchowych/metody Tomatisa/ Amerykańskiego Programu Słuchowego