Regulamin

REGULAMIN KURSU ON-LINE SMD

 

Zgłaszając się pamiętaj o zasadach naboru:

1. Prześlij elektroniczną kartę zgłoszenia ze strony.
2. Otrzymasz od nas potwierdzenie droga mialową
4. Dokonaj wymaganej opłaty w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji w w/w mailu. 
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA ZA (nazwisko imię) ZA  (nazwa szkolenia)’

W PRZYPADKU PRZEDSPRZEDAŻY CENA PROMOCYJNA OBOWIĄZUJE 3 DNI OD DATY ZGŁOSZENIA, POTEM WZRASTA DO CENY STANDARDOWEJ.

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

W PRZYPADKU PRZEDSPRZEDAŻY

W przypadku niemożności uczestnictwa z powodów technicznych opłata nie podlega zwrotowi.

Zakaz kopiowania, odtwarzania fragmentów i całości przedstawionych treści poza platformą SINET bez pisemnej zgody autorki Małgorzaty Karga.