Regulamin

REGULAMIN dokonywania zgłoszeń i opłat
za Konferencję "Trudności w nauce a funkcjonowanie sensomotoryczne.

 

1. Przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia.

2. Otrzymanie drogą mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu. SPRAWDZAJ SPAM.

3. W ciągu 3 dni od wysłania informacji o zakwalifikowaniu, dokonanie opłaty
280 zł brutto-zgłoszenia indywidulane,
180 zł od osoby-zgłoszenia grupowe > 3 osób. Wymagana wpłata od każdego członka grupy. W przypadku niekompletnych wpłat zgłoszenie zostanie potraktowane jako indywidulnle z opłatą 280 zł

na poniższe konto:

„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528

z dopiskiem:

'OPŁATA ZA KONFERENCJĘ ZA .........’ (należy wpisać NAZWISKO I IMIĘ uczestnika)

 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłat.

 

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

 

4. W SYTUACJI REZYGNACJI PO DOKONANIU OPŁATY ZOSTANĄ ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE:

Rezygnacja w terminie:

• maks. 30 dni przed terminem konferencji  - zwrot 50% wpłaconej kwoty,
•  mniej niz 30 dni przed terminem konferenvji - zwrot 0% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

 

7. W przypadku konieczności odwołania szkolenia ze strony organizatora, pełna opłata za kurs zostanie zwrócona lub przeniesiona na nowy termin (zgodnie z decyzją uczestnika).

Aktualności
wtorek, 16 czerwca 2020
wtorek, 31 marca 2020
sobota, 21 marca 2020
sobota, 15 lutego 2020
poniedziałek, 6 maja 2019
Ciekawe książki Ciekawe artykuły SINET® Newsletter