Regulamin

REGULAMIN dokonywania zgłoszeń i opłat
za szkolenia SINET Edukacja i Terapia
 

1. Przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia ze strony.

2.  Otrzymanie drogą mailową informacji o statusie Twojego zgłoszenia i kwalifikacji (wstępna kwalifikacja lub lista rezerwowa) do 3 dni roboczych.

3. Dokonanie wymaganej opłaty w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji w w/w mailu. 
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA KWALIFIKACYJNA ZA KURS NR ........ ZA .........’
(należy wpisać numer wybranego kursu oraz nazwisko uczestnika)

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

 

W SYTUACJI REZYGNACJI Z KURSU PO DOKONANIU OPŁATY ZOSTANĄ ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE:
Rezygnacja w terminie:

• 30-20 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 70% wpłaconej kwoty,
• 19-10 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 50% wpłaconej kwoty,
• 9-1 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 20% wpłaconej kwoty,
• w trakcie trwania kursu - zwrot 0% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za trudności techniczne leżące po stronie uczestnika.