Kto może skorzystać

Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że nie ma złotego środka rozwiązującego problem każdej osoby z trudnościami z uczeniem się, zaburzeniami uwagi i /lub przetwarzania bodźców. Jednakże zajęcia Integracji sensorycznej w połączeniu z Zintegrowanymi Treningami Słuchowymi łagodzą znaczną część z nich dzięki wielobodźcowemu i neurofizjologicznemu podejściu. Informacje o deficytach integracji sensorycznej SI dostępne są na naszej stronie w zakładce „Terapia SI”.

ZOBACZ FILM

Poniżej wymieniliśmy sfery, w któych Zintegrowane Treningi Słuchowe zapewniające wielozmysłową stumulację mogą być najbardziej efektywne dla każdego bez względu na wiek.

  • Problemy z integracją sensoryczną: połączenie w trakcie terapii Zintegrowanych Treningów Słuchowch z aktywnościami Integracji sensmotorycznej dobranymi na podstawie diagnozy integracji sensorycznej SI stwarza niepowtarzalne szanse do skuteczniejszej poprawy procesów integracji sensomotorycznej u pacjenta w krótszym czasie.
  • Zaburzenia uwagi: Dobrze modulowany system przedsionkowy, propioceptywny i dotykowy jest ważny dla kontrolowania poziomu pobudzenia system nerwowego. Budowa słuchawek do Zintegrowanych Treningów Słuchowych oraz filtrowanie częstotliwości stymulują system przedsionkowy w taki sposób, który poprawia umiejętność utrzymania spokojnego i pobudzonego stanu. Inne aktywności przedsionkowe,proprioceptywne oraz dotykowe wzmacniają efekt optymalnego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego.
  • Przetwarzanie słuchowe: Systemy: wzrokowy, słuchowy i słuchowy są głównymi systemami organizującymi bodźce sensoryczne. Razem tworzą wewnętrznie zależny system pozwalający odbierać i analizować dźwięki, równowagę i ruch oraz koordynować dotyk, wzrok i słuch. Zintegrowane Treningi Słuchowe zapewniają stopniową i delikatną stymulację systemu przedsionkowego i ślimaka ucha, poprawiając integrację bodźców sensorycznych oddziałujących na mózg.
  • Trudności z czytaniem/uczeniem się: Czytanie wymaga zsynchronizowanej pracy oczu i uszu. Kiedy twoje oczy poruszają się od litery do litery, twoje ucho (ślimak) przekłada każdą literę na dźwięk. System przedsionkowy koordynuje ruchy oczu oraz wspomaga synchronizację wzroku i słuchu, co jest niezbędne w czytaniu. Zintegrowane Treningi Słuchowe wpływają na umiejętność śledzenia wzrokiem, synchronizację neurologiczną i funkcjonowanie przedsionkowe, a tym samym zmniejszają opóźnienia przetwarzania często występujące wśród uczniów z trudnościami w uczeniu się.
  • Rozróżnianie słuchowe/ świadomość fonematyczna: Dźwięki docierają do ucha w wielu różnych częstotliwościach, o zmiennej intensywności. Ślimak, znajdujący się w uchu wewnętrznym, jest odpowiedzialny za rozpoznawanie różnych intensywności i częstotliwości. Jeśli ślimak nie działa dobrze, skutkiem jest słabe rozróżnianie i trudność w odróżnieniu “P” od “B” czy “T” od “D”. Zintegrowane Treningi Słuchowe pozwalają poprawić rozróżnianie, co skutkuje lepszymi wynikami w szkole i większą pewnością siebie.
  • Nauka języków obcych: czytaj tekst powyżej
  • Samoocena: Jednym z obszarów, gdzie zauważamy największą poprawę jest samoocena beneficjentów programów. Kiedy sprawniej przetwarzamy informacje, lepiej radzimy sobie w pracy i szkole, nasza samoocena w naturalny sposób wzrasta. Na poziomie fizjologicznym, warto zauważyć, że stymulacja dźwiękiem jest odbierana przez więcej części mózgu niż jakakolwiek inna, między innymi przez system limbiczny, który pełni kluczową rolę w naszym życiu emocjonalnym.
  • Czujność, skupienie, energia: Większość stymulacji sensorycznej jest odbierana przez system przedsionkowy ślimaka ucha. Stamtąd bodziec jest kierowany do podstawowego ośrodka mózgu, znanego jako pobudzająca część układu siatkowatego (ARAS). Prosto z ARAS stymulant przekazywany jest do kory mózgu. Za pomocą dobrego bodźcowania słuchowego i przedsionkowego ARAS stymuluje znaczne partie kory, mając głęboki wpływ na poziomy świadomości i poczucie skupienia/ rozluźnienia.