Menu

ASI plus®

iKliknij też tutaj.

Integracja Sensoryczna wg Ayres z rozszerzeniem ( ASI plus®)  jest odpowiedzią na rosnącą ilość dzieci ze złożonymi problemami sensorycznymi.
Dynamicznie zmieniający się tryb życia oraz wieloaspektowe trudności sensoryczne dzieci stawiają przed nami wymagania coraz bardziej interdyscyplinarnej diagnozy i terapii Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego SPD oraz nowe spojrzenie na funkcjonowanie wzrokowe i słuchowe w diagnozie i terapii sensomotorycznej. Narzędzia diagnostyczne oraz terapeutyczne oferowane przez metodę Integracji Sensorycznej Ayres przestają wystarczać w ocenie i interwencji terapeutycznej symptomów sensorycznych.

Pozostaje też kwestia poprawnej i zgodnej z prawdą nazwy danej interwencji terapeutycznej. 
Tworząc autorskie sesje terapeutyczne bazujące na SI i włączając inne strategie terapeutyczne zwykle w skócie nazywamy je terapią SI.
Nie jest to jednak zgodne ze stanem faktycznym. Stąd propozycja ASI plus®, która pozwala działać zgodnie z wytycznymi czystości metody ASI Fidelity Measure a jednocześnie pozwala formalnie i uczciwie zakwalifikować rodzaj interwencji, którą oferujemy

W zakresie diagnozy ASI plus®  daje możliwość bardziej holistycznej i funkcjonalnej oceny sensomotorycznej dziecka niż ASI®.

W zakresie terapii ASI plus® pozwala na realizację terapii SI ale umożliwia, w zależności od potrzeb dziecka i kompetencji terapeuty, włączanie innych podejść terapeutycznych np. programów słuchowych, technik fizjoterapeutycznych, terapii funkcji wzrokowych, realizację celów logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych z zachowaniem min. 50% czasu jednostki terapeutycznej realizowanej wg ASI Fidelity Measure.

Błędnie uważa się w Polsce, iż terapią dla dzieci z SPD jest wyłącznie terapia SI. W USA - kolebce terapii SI - w wielu ośrodkach prowadzonych przez autorytety z dziedziny SPD i SI (Lucy Miller, Erna Blanche) od lat do terapii SI włączane są inne narzędzia terapeutyczne.

W większości krajów dziecko mające trudności w codziennym funkcjonowaniu kierowane jest do terapeuty zajęciowego.
W Polsce - do różnych specjalistów w zależności od obszaru trudności. W USA dzieci nie są kierowane na diagnozę i terapię SI lecz do terapeuty zajęciowego specjalizującego się w strategiach, metodach sensorycznych - SI, treningi słuchowe, programy oralne itp.

W Polsce dziecko podejrzane o trudności z przetwarzaniem sensorycznym kierowane jest na diagnozę i terapię SI, która klarownie określa zakres dopuszczanych działań wg ASI Fidelity Measure. Specyfika zawodów polskich terapeutów zajmujących się SI powoduje, iż dysponujemy innymi umiejętnościami niż terapeuta zajęciowy. Może to być ograniczeniem w terapii SI ale również wartością do niej dodaną.