Zgłoszenie

 

Prowadząca Małgorzata Karga
O mnie
KONSULTACJA I TERAPIA ONLINE
NIE MA ZNACZENIA GDZIE MIESZKASZ.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KOŃCUsmiley

Holistyczne podejście do symptomów sensorycznych SensiMotor®
Trauma-Informed provider SSP Porgesa
Clinical Trauma Professional

Certyfikowany Instruktor SI
Terapeutka NDT-Bobath
Specjalistka treningów słuchowych
(Tomatis, amerykańskie treningi iLs, TL, TLP)


OFERTA NA rok szkolny 2023/2024
ONLINE
Dobór interwencji ustalany jest na konsultacji.

 

 

Pilna/kryzysowa konsultacja

 

 Zapytaj o cenę
Konsultacja sensoryczna online
Międzynarodowy Instruktor SI
 350 zł


Konsultacja online pod kątem SSP Porgesa

 

       290 zł  


SensiAudit™ niemowląt 120 minut
plus analiza dokumentacji i nagrañ.
(ocena sensoryczna online HNB, WWD, wcześniaka)

 

      390 zł
Niezależny dobór treningów słuchowych  Zapytaj o cenę
Ustalenie kolejności terapii zewnętrznych Zapytaj o cenę

 

SPRERSONALIZOWANE SSP Porgesa online
Edukacja poliwagalna
Zintegrowanie z innymi terapiami
Indywidualny tok
Mentoring sensoryczny i poliwagalny
Stały kontakt i holistyczne podejście

 

Spersonalizowane SSP Porgesa dla Wrażliwych,
niemowląt, dzieci neuroróżnorodnych.

0-10 lat

  • Zintegrowanie z innymi terapiami, w tym terapią SI.
  • Spersonalizowane SSP Porgesa online wg programu domowego ze wsparciem sensorycznym
do 30 dni 1.090 zł
do 60 dni 1.390 zł

 

Oferta zintegrowana online
SSP dla dzieci z wyzwaniami jedzenia
Wybióczość pokarmowa, neo_fobia, ARFID
Trauma prenatalna, okołoporodowa, poporodowa
(w tym głodówka medyczna, karmienie na siłę)
Oferta stanowi całość.

SensiAudit™ Trauma + SSP Porgesa + SensiMotor® Trauma

 


SensiAudit™ Trauma online
przy wybiórczości pokarmowej/ARFID
u dzieci z traumą
u dzieci neuroróżnorodnych
0-10 lat
  • Holistyczna ocena wrażliwości sensorycznej, percepcyjnej, motorycznej w kontekscie traumy.
  • Ocena symptomów sensorycznych zaburzających rozwój / jedzenie.
  • Ocena gotowości fizjologicznej do rozwoju / jedzenia.
  • Analiza zachowań adaptacyjnych.

Spersonalizowane SSP Porgesa
ze wsparciem sensomotorycznym wg podejścia SensiMotor® Trauma dla Wrażliwych,
dzieci z traumą,
dzieci neuroróżnorodnych.

0-10 lat

  • Ocena poliwagalna
  • Terapia SSP Porgesa 60 dni
  • Spersonalizowane aktywności sensomotoryczne pod kątem pracy z traumą SensiMotor® Trauma
  • Zintegrowanie z innymi terapiami.
do 60 dni 1.490 zł

 

 

SSP Porgesa online prowadzi Małgorzata Karga, Międzynarodowy Instruktor SI, SensiExpert, autorka koncepcji SensiMotor®, Clinical Trauma Professional. . provider SSP Porgesa, specjalistka trenigów słuchowych (iLs, Tomatis, amerykańskie treningi TL  i TLP)..

SSP Porgesa u dzieci Wrażliwych i/lub z wyzwaniami rozwojowymi realizowana jest wg indywidualnych potrzeb.
SSP Porgesa u dorosłych dostosowana jest do złożoności wyzwań i realizowana w indywidualnym tempie.

W zależności od pacjenta, etapu i sytuacji sesje realizowane są wspólnie online i/lub samodzielnie w domu z obowiązkową informacją zwrotną po każdej sesji, czasami również nagraniem zachowania do interpretacji i modyfikacji treningu.
Czas słuchania jest indywidualny od 1 minuty do 30 minut  a czas sesjii zależy od potrzeb koregulacyjnych. Częstotliwość sesji dobierana jest indywidualnie i może zmieniać się w trakcie treningu, w zależności od reakcji na stymulację.
Potrzebne: smartfon/tablet i słuchawki wokół uszne. W przypadku niemowląt i osób nietolerujących słuchawek, trening jest modyfikowany.

Integracja aktywności sensomotorycznych uwzgledniających styl sensoryczny i sensomotoryczne objawy traumy.

 

Przeciwwskazania do formy onnline SSP PORGESA:
padaczka, choroba dwubiegunowa.

 

PRZED KONSULTACJĄ SŁUCHOWĄ
WSKAZANA JEST KONTROLA LARYNGOLOGICZNA.

POTRZEBUJESZ PILNEJ KONSULTACJI? ZAZNACZ W ZGŁOSZENIU.

 

NA ZGŁOSZENIE ODPOWIEM PO URLOPIE

PO 28 KWIETNIA
 

KOD RABATOWY:
Powody zgłoszenia*:
Poziom Twojego niepokoju o stan dziecka/swój - w skali 1-10 (10 mkas.)*:
Zgłaszasz siebie, czy dziecko?*:
KONSULTACJA PILNA:
Konsultacja dotyczy SSP Porgesa
Konsultacja dotyczy doardztwa sensorycznego, słuchowego:
Skąd dowiedziałaś-eś się o mnie?:
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*:
Imię osoby zgłaszanej (pacjent)*:
Wiek osoby zgłaszanej (pacjent)*:
Czy jesteś specjalistą, jakim? (SI, logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, lekarz itp.)*:
Jak oceniasz poziom stabilności i bezpieczeństwa otoczenia dladziecka i siebie?*:
SSP WIOSNĄ CZY W LIPCU:
Kiedy było przeprowadzane ostatnie badanie słuchu?*:
Jakie badania słuchu były przeprowadzane?*:
Wyniki badań słuchu (ogólnie).*:
Silnie stresujące lub traumatyczne wydarzenia.:
Szumy uszne/dzwonienie w uszach*:
Choroba lokomocyjna*:
Padaczka*:
Poród o czasie czy przedwczesny?*:
Podstawowe rozpoznanie, współwystępujące choroby itp.*:
Przyjmowane leki, z jakiego powodu?*:
Jaka jest tolerancja słuchawek?*:
Trudności w funkcjonowaniu*:
Nasilenie wiodących trudności w skali 1-10 (10 maks.)*:
Rodzaj wiodących trudności*:
Od kiedy wystepują trudności, zgłaszane problemy?*:
Czy pandemia, wojna nasiliły objawy? Jakie? Jak bardzo?*:
Infekcja COVID dziecka (przy zgłoszeniu dziecka). Kiedy? Ile razy?*:
Infekcja COVID matki przed lub w trakcie ciąży (ile razy?)*:
Infekcja COVID (przy zgłoszeniu jako osoba dorosła)*:
Czy realizowany był trening słuchowy? Kiedy? Jaki?*:
Efeket treningu słuchowego.:
Diagnoza SI? Jakie trudności?*:
Czy dziecko uczestniczy/uczestniczyło w terapii SI? Jak długo? W jakim okresie?*:
Inne terapie realizowane KIEDYŚ? Jakie?*:
Inne terapie realizowane obecnie? Jakie?*:
Terapia karmeinia? Gdzie? W jakim okresie?*:
Numer telefonu*:
Adres e-mail*:
DANE DO FAKTURY
Imię i nazwisko*:
Miejscowość*:
Kod pocztowy*:
Ulica, numer domu/mieszkania*:
Może chcesz dodać coś od siebie ?:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu realizacji konsultacji i terapii. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Usługodawca-SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez klienta nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Pacjent zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu klientowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* Decydując się na terapię SSP Porgesa wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska osoby zgłaszanej (dziecko, dorosły) oraz mojego adresu e-mail w celu utworzenia konta na platformie firmy UnyteiLs, będącej właścicielem programów SSP Porgesa.*
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania potrzebnych do konsultacji i/llub bezpiecznej realizacji treningu SSP wg progamu domowego.*
* pola wymagane
Wyślij