Zgłoszenie

 Prowadząca Małgorzata Karga
W związku z ograniczoną ilością terminów
w najbliższym czasie dostępne są wyłącznie konsultacje
pod kątem terapii Safe and Sound Protocol
SSP Porgesa online
Ceny dotyczą roku szkolnego 2021/2022

 

1. Wstępna kwalifikacja - GRATIS
na podstawie informacji z karty zgłoszeniowej.

2. Konsultacja wstępna online
Konsultacja odbywa się zwykle bez udziału dziecka,
chociaż czasami dzieci chętnie pokazują się w kamerze:-)

(Audyt Sensoryczny, analiza badań, wprowadzenie do treningu SSP)
90 minut 250zł

W przypadku wskazań do innej terapii słuchowej, terapia SSP nie będzie realizowana.

3.Terapia SSP Porgesa online
950 zł
SSP ze wsparciem sensorycznym
Kontrolne konsultacje online
 

Terapię SSP online prowadzi Małgorzata Karga, SensiExpert, specjalistka trenigów słuchowych (SSP, iLs, Tomatis, amerykańskie treningi TL  i TLP), Międzynarodowy Instruktor SI, autorka koncepcji SensiMotor® .

Terapia SSP u dzieci Wrażliwych i/lub z wyzwaniami rozwojowymi realizowana jest wg indywidualnych potrzeb.
Terapia SSP u dorosłych dostosowana jest do złożoności wyzwań i realizowana w indywidualnym tempie.

 

W zależności od pacjenta, etapu i sytuacji sesje realizowane są wspólnie online i/lub samodzielnie w domu z obowiązkową informacją zwrotną po każdej sesji, czasami również nagraniem zachowania do interpretacji i modyfikacji treningu.
Model obejmuje konsultacje procesowe online w trakcie treningu (w cenie treningu). Czas słuchania jest indywidualny od 1 minuty do 30 minut  a czas sesjii zależy od potrzeb koregulacyjnych. Częstotliwość sesji dobierana jest indywidualnie i może zmieniać się w trakcie treningu, w zależności od reakcji na stymulację.
Potrzebne: smartfon/tablet i słuchawki wokół uszne. W przypadku niemowląt i osób nietolerujących słuchawek, trening jest modyfikowany.
 

W przypadku zainteresowania
terapią dla siebie i dziecka proszę o kontakt
na info@symptomysensoryczne.pl


ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ
LUB
WRZESIEŃ 2022

 


 

Powód zgłoszenia*:
Zgłaszasz siebie, czy dziecko?*:
KOD RABATOWY:
Skąd dowiedziałaś-eś się o mnie?:
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*:
Imię osoby zgłaszanej (pacjent)*:
Wiek osoby zgłaszanej (pacjent)*:
Czy jesteś specjalistą, jakim? (SI, logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, lekarz itp.)*:
Kiedy było przeprowadzane ostatnie badanie słuchu?*:
Jakie badania słuchu były przeprowadzane?*:
Wyniki badań słuchu.*:
Silnie stresujące lub traumatyczne wydarzenia.:
Poród o czasie czy przedwczesny?*:
Podstawowe rozpoznanie, współwystępujące choroby itp.*:
Przyjmowane leki, z jakiego powodu?*:
Jaka jest tolerancja słuchawek?*:
Trudności w funkcjonowaniu*:
Nasilenie wiodących trudności w skali 1-10 (10 maks.)*:
Rodzaj wiodących trudności*:
Od kiedy wystepują trudności, zgłaszane problemy?*:
Czy sytuacja epidemii COVID-19 nasiliła objawy? Jakie? Jak bardzo?*:
Czy realizowany był trening słuchowy? Kiedy? Jaki?*:
Efeket treningu słuchowego.:
Diagnoza SI? Jakie trudności?*:
Czy dziecko uczestniczy/uczestniczyło w terapii SI? Jak długo? W jakim okresie?*:
Inne terapie? Jakie?*:
Numer telefonu*:
Adres e-mail*:
DANE DO FAKTURY
Imię i nazwisko lub nazwa firmy*:
Miejscowość*:
Kod pocztowy*:
Ulica, numer domu/mieszkania*:
NIP dla firm, placówek:
Może chcesz dodać coś od siebie ?:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu realizacji konsultacji i terapii. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Usługodawca-SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez klienta nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Pacjent zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu klientowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* Decydując się na terapię SSP Porgesa wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska dziecka oraz mojego adresu e-mail w celu utworzenia konta na platformie firmy UnyteiLs, będącej właścicielem programów SSP Porgesa.*
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania potrzebnych do konsultacji i/llub bezpiecznej realizacji treningu SSP wg progamu domowego.*
* pola wymagane
Wyślij