SI bezpłatnie

Aktualnie nie posiadamy możliwości prrzyjęcia na bezpłatną diagnozę.
Prosimy zatem nie wysyłać zgłoszeń.
Wznawiając ofertę powiadomimy o tym na stronie.

 

Cyklicznie na kursach i warsztatach prowadzimy bezpłatną obserwację procesów SI pod superwizją Małgorzaty Karga Instruktora SI. W wyniku obserwacji (4 spotkania) określamy podstawowe obszary deficytów i stwierdzamy, czy terapia SI jest potrzebna. W ciągu 2 tygodni od ostatniego spotkania Opiekun otrzymuje wstępne wnioski diagnostyczne spisane w formie diagnozy.

Na bezpłatną diagnozę zapraszamy dzieci powyżej 5 roku życia z problemami z nauką, koordynacją ruchową, mową i zachowaniem.
W warunkach kursowych nie przyjmujemy dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością, gdyż warunki warsztatowe nie są dla nich odpowiednie do przeprowadzenia wiarygodnej obserwacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@sinet.edu.pl podając poniższ dane. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na bezpłatną diagnozę. O zakwalifikowaniu poinformujemy drogą mailową. 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA

DATA ZGŁOSZENIA

WIEK DZIECKA

KTO SKIEROWAŁ

POWÓD SKIEROWANIA

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (DIAGNOZY, CHOROBY)

CZY DZIECKO MIAŁO DIAGNOZĘ / TERAPIĘ SI / KIEDY /GDZIE

KIEDY OSTATNIE BADANIE WZROKU / JAKA WADA?

BADANIE SŁUCHU (wynik) / CZY MIAŁO TRENING SŁUCHOWY

BADANIE NEUROLOGICZNE (wynik)

OSTATNIE BADANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

CZY DZIECKO UCZĘSZCZA NA JAKIEŚ TERAPIE? JAKIE?

DIETA DZIECKA

TELEFON

E-MAIL