Logowanie SI

Na tej podstronie logujesz się do kursu

"ASI plus"
 

Wpisz indywidualne hasło, które otrzymałaś/eś w mailu aktywującym konto. Sprawddzaj SPAM.

 

Adres e-mail musi być zgodny z adresem podanym w karcie zgłoszeniowej na kurs.

Jeśli kopiujesz hasło, uważaj, aby nie zaznaczać pustych spacji, tylko hasło. W przeciwnym razie system nie rozpozna hasła. Jeżeli stracisz hasło, kliknij poniżej "Przypomnienie hasła". System prześle Ci nowe hasło.

Pozostałe informacje znajdziesz po zalogowaniu.

Rejestrując się na kurs zobligowałas/eś się do samodzielnego odsłuchiwania szkolenia bez osób trzecich.

Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność m.in. na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm), art. 78 i 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz art. 5, art. 14.1 i 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003, nr 153, poz.1503 ze zm.).

 

Dziękuję, że szanujesz prawa autorskie - Małgorzata Karga.

 

W przypadku trudności z logowaniem,
zresetuj hasło klikając na 'Przypomnienie hasła'.
Kopiując hasło nie zaznaczaj spacji.

Logowanie do kursu

"ASI plus"

 

* pola wymagane

Nowe hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail.