Regulamin

REGULAMIN dokonywania zgłoszeń i opłat
za szkolenia SINET Edukacja i Terapia

 

1. Przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia ze strony.

2. Przesłanie skanu/zdjęcia certyfikatu, dyplomu SI podając nazwisko uczestnika na adres dokumenty@sinet.edu.pl
(stali kilenci SINET nie muszą wysyłąc Certyfikatu/Dyplomu)

 

3.  Otrzymanie drogą mailową informacji o statusie Twojego zgłoszenia i kwalifikacji (wstępna kwalifikacja lub lista rezerwowa).

4. Dokonanie wymaganej opłaty kwalifikacyjnej w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji w w/w mailu. 
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA KWALIFIKACYJNA ZA KURS NR ........ ZA .........’
(należy wpisać numer wybranego kursu oraz nazwisko uczestnika)

5.  Dokonanie pozostałej opłaty na 30 dni przed terminem kursu.
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA ZA KURS NR ........ ZA .........’
(należy wpisać numer wybranego kursu oraz nazwisko uczestnika)

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

 

7. W SYTUACJI REZYGNACJI Z KURSU PO DOKONANIU OPŁATY ZOSTANĄ ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE:
Opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi bez względu na termin rezygnacji.
Rezygnacja w terminie:

• 30-20 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 70% wpłaconej kwoty,
• 19-10 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 50% wpłaconej kwoty,
• 9-1 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 20% wpłaconej kwoty,
• w trakcie trwania kursu - zwrot 0% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku niewystarczjącej ilości zgłoszeń organizator ma prawo odwołać szkolenie nie później niż 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem bez roszczeń finansowych. Wpłaty zostają w całości zwrócone.

9. W przypadku odwołania kursu z przyczyn losowych ze strony organizatora, poniesiona opłata zostaje zwrócona lub przeniesiona na nowy termin (wg decyzji uczestnika).

Aktualności
wtorek, 16 czerwca 2020
wtorek, 31 marca 2020
sobota, 21 marca 2020
sobota, 15 lutego 2020
poniedziałek, 6 maja 2019
Ciekawe książki Ciekawe artykuły SINET® Newsletter