Regulamin

REGULAMIN KURSU ASI plus 

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej.

2. Dokonanie określonej opłaty w wymaganym terminie.
na konto SINET Edukacja i Terapia
mBank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528 w tytule 
'ZA KURS ASI plus ...... (nazwisko i imię uczestnika)

3. Udział w kursie. Dozwolone 8h nieobecności na części stacjonarnej.

4. Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z deklaracją uczciwego, samodzielnego oglądania kursu, bez udziału osób trzecich oraz przestrzegania praw autorskich.

5. Organizator ma prawo do anulowania zgłoszenia Uczestnika w przypadku etycznie wąptliwych działań.

 

W SYTUACJI REZYGNACJI Z KURSU PO DOKONANIU OPŁATY ZOSTANĄ ZASTOSOWANE NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE:

OPŁATA KWALIFIKACYJNA NIE PODLEGA ZWROTOWI BEZ WZGLĘDU NA TERMIN REZYGNACJI.
 

Rezygnacja w terminie:

30-20 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 70% wpłaconej kwoty,
19-10 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 50% wpłaconej kwoty,
9-1 dni przed pierwszym dniem kursu - zwrot 20% wpłaconej kwoty,
w trakcie trwania kursu - zwrot 0% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

ZGŁOSZENIE NA KURS JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.