Regulamin

REGULAMIN KURSU SI.33-OLW  

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej.

2. W dniu zgłoszenia przesłanie zdjęcia/skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na adres dokumenty@sinet.edu.pl  Zgłoszenia bez dyplomu nie będą brane pod uwagę.

Fizjoterapeuto, jeżeli w karcie zgłoszeniowej podasz Numer PWZFz nie musisz wysyłać zdjęcia dyplomu.
 

Cena z 23% VAT:
Jednorazowa opłata 6.900 zł brutto
Płatność ratalna: 2 x 3.700 zł brutto

 

Poziom kursu I stopnia:

3. Dokonanie jednorazowej opłaty 6.900 zł lub 1 raty 3.700 zł w ciągu 3 dni od maila potwierdzającego
na konto SINET Edukacja i Terapia
mBank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528 w tytule 
'ZA KURS SI.33-OLW ZA ...... (nazwisko i imię uczestnika)

3. Udział w kursie.   

4. Przesłanie poprawnie wypełnionego Quizu do 30 czerwca br. na dokumenty@sinet.edu.pl w tytule wiadomości podając nazwisko uczestnika.

 

Poziom kursu II stopnia:

5. Dokonanie 2 raty 3.700 zł brutto do 4 lipca br. (dotyczy płatności ratalnej) 

na konto SINET Edukacja i Terapia
mBank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528 w tytule 
'RATA ZA KURS SI.33-OLW ZA ...... (nazwisko i imię uczestnika)

6. Po zakwalifikowaniu na szkolenie wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.  

7. Udział w kursie. Dozwolone 8h nieobecności na kursie stacjonarnym.

7. Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z deklaracją uczciwego, samodzielnego oglądania kursu, bez udziału osób trzecich oraz przestrzegania praw autorskich.

8. Organizator ma prawo do anulowania zgłoszenia Uczestnika w przypadku etycznie wąptliwych działań.

Jeden Certyfikat wystawiany jest na koniec kursu SI I i II stopnia.