Forbrain

 


 link http://pl.forbrain.com/?utm_id=3A0500238

Zamówienia samodzielne przez powyższy link


 


Obok treningów słuchowych coraz częściej stosowanych w Polsce, ciekawą propozycją są słuchawki kostne z mikrofonem FORBRAIN®. Można je stosować w gabinecie i w domu. NIE WYMAGAJĄ SZKOLENIA. ZAMAWIASZ I KORZYSTASZ.

Słuchawki z mikrofonem FORBRAIN® są znakomitym uzupełnieniem i wspomaganiem terapii SI, logopedii, zajęć pedagogicznych/reedukacyjnych, na lekcji języków obcych itp. My korzystamy z nich na zajęciach SI i logopedycznych a prywatnie do nauki jezyków obcych i śpiewu. Wielofunkcyjne wykorzystanie powoduje, że dzieci/osoby z różnymi trudnościami  mogą skorzystać z codziennego korzystania z urządzenia FORBRAIN®. Dalczego?

  • Ze względu na wzmocnione przewodzenie dźwięku drogą kostną, znakomicie stymuluje nie tylko słuch ale układ przedsionkowy - skorzystają z tego dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz SI.

Terapia SI z Forbrain

  • Ze względu na mechanizm sprzężenia zwrotnego - nadają się znakomicie do pracy logopedycznej.

 Jolanta Wolska, neurologopeda twierdzi:„Uważam, że to bardzo pożyteczne urządzenie. Świetnie wzmacnia autokontrolę. Wcześniej wzbudza zainteresowanie słuchaniem siebie (to się dzieje podczas gaworzenia). Spowalnia tempo mówienia (niezbędne w terapii jąkania)”
Słuchawki kostne z mikrofonem Forbrain są zankomitym narzędziem terapeutycznyn dla dzieci z zaburzonym przewodzeniem dźwięku drogą powietrzną z powodu np. płynu w uszach.

  • Ze względu na przewodzenie kostne, które reguluje pracę układu autonomicznego i wpływa na poziom pobudzenia mózgu - nadaje się dla osób nadpobudliwych.
  • Ze względu na przewodzenie kostne i mechanizm sprzężenia zwrotnego - zalecane jest dla osób z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią.
  • Ze względu na stymulację słuchowo-przedsionkową (przewodnictwo kostne) wskazane dla dzieci z ADHD.
  • Ze względu na w/w mechanizmy - wskazane jest dla dzieci z dysleksją.
  • Ze względu na wzmocnienie częstotliwości pasma mowy odpowiedni dla dzieci z problemami z zaangażowaniem społecznym i kontaktem, w tym z autyzmem.
  • Ze względu na stymulację mięśni ucha środkowego wskazane dla dzieci z niskim napięciem mięśniowym, ubogą ekspresją twarzy.

 

Podsumowując, Forbrain zaleca się dla osób chcących poprawić poniżze umiejętności:

Uwaga
Koncentracja
Czytanie, pisanie
Mowa, artykulacja, płynność (wewnętrzny rytm-kontakt ze sobą potem z innymi)
Pamięć
Pewność siebie
Umiejętności komunikacji i społeczne
Stabilizacja posturalna, równowaga, koordynacja ruchowa
Orientacja w przestrzeni
Organizacja działań
Ideacja i praksja
Autoregulacja
Poziom energii
Nauka języków obcych
Śpiew


Jak korzystać z FORBRAIN®?
Dzieci do 5 roku - do 10 minut dziennie
Dzieci 5-15 lat - 15 minut dziennie
Nastolatkowie i dorośli - 20 minut dziennie
Seniorzy - 30 minut dziennie
Model intensywny 3 x 20 minu dziennie

Przykładowe aktywności:

DLA DZIECKA
Wspólnie: czytasz tekst powoli równolegle z dziecko, nie zatrzymując się przy jego błędach czy zawahaniach.
Echo: pokrywasz się z głosem dziecka z +/- 1 sekundową przerwą dla zwolnienia lub przyspieszenia.
Zapamiętywanie : czytasz grupę wyrazów, zdanie, wiersz-dziecko powtarza po bez czytania.
Dialog: czytamy komiks, dialog podziałem na role, akcentując.
Wymyślanie: wymyślamy historyjkę z dzieckiem z np. z obrazków, na zmianę wymyślamy zdanie, opis obrazka itp.
 

DLA SIEBIE
Muzykalność: śpiewaj na głos tekst który czytasz.
Rytm: czytaj wiersz, biorąc oddech na końcu każdej linijki.
Płynność : czytaj tekst, biorąc oddech co 3-4 wyrazy, ignoruj znaczenie i znaki punktuacyjne.
Dykcja : czytaj przerysowując dźwięki, tak jakbyś mówił/a do tłumu.
Podkreślanie : czytaj tekst zmieniając intensywność głosu co 5 sekund, od cichego do głośnego, i na odwrót.
Pamięć : przeczytaj tekst i powtórz natychmiast bez patrzenia.
Dialog: czytaj komedię i nadaj każdej osobie inny głos.