Kurs ASI plus

Model terapii ASI plus® jest odpowiedzią na rosnącą ilość osób ze złożonymi problemami sensorycznymi - projekt premium dla FIZJOTERAPEUTÓW. Jednolity, sprofilowany kurs Certyfikujący SI z rozszerzeniem, czyli ASI plus® dla fizjoterapeutów. Dlaczego ASI plus®.

Otrzymujesz 2 Certyfikaty: Certyfikat SI oraz Certyfikat ASI plus®

Dynamicznie zmieniający się tryb życia oraz wieloaspektowe trudności sensoryczne dzieci stawiają przed nami wymagania coraz bardziej interdyscyplinarnej diagnozy i terapii Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego SPD oraz nowe spojrzenie na funkcjonowanie wzrokowe i słuchowe w diagnozie i terapii sensomotorycznej. Narzędzia diagnostyczne oraz terapeutyczne oferowane przez metodę Integracji Sensorycznej Ayres przestają wystarczać w ocenie i interwencji terapeutycznej symptomów sensorycznych.

Błędnie uważa się w Polsce, iż terapią dla dzieci z SPD jest wyłącznie terapia SI. W USA - kolebce terapii SI - w wielu ośrodkach prowadzonych przez autorytety z dziedziny SPD i SI (Lucy Miller, Erna Blanche, Teresa May-Benson) od lat do terapii SI włączane są inne narzędzia terapeutyczne.

Dlatego powstał projekt premium - dla FIZJOTERAPEUTÓW. Jednolity, sprofilowany kurs Certyfikujący SI z rozszerzeniem, czyli ASI plus® dla fizjoterapeutów. Dlaczego ASI plus®? Bo potrafię nauczyć Was więcej. Bo umiejętnie łącząc wiedzę z zakresu 8 zmysłów, ciała i ruchu, jako fizjoterapeuci możemy zaproponować więcej niż klasyczne SI. Bo jakość ruchu jest bardzo ważna dla przetwarzania sensorycznego.
Otrzymujesz 2 Certyfikaty: Certyfikat SI oraz Certyfikat ASI plus®, dający możliwość holistycznej diagnozy i terapii SPD (8 zmysłów, ciało i ruch) z perspektywy potrzeb.   

Na kursie poznasz:

 •  Zasady diagnozy i terapii SI Ayres (Certyfikat SI).
 •  Funkcjonalną i holistyczną ocenę potrzeb, symptomów sensorycznych i funkcjonowania sensomotorycznego.
 •  Holistyczne, multisensoryczno-motoryczne podejście terapeutyczne ASI plus®.

Kurs realizowany jest w formie mieszanej. Hybrydowa forma kursów SI to dla mnie nie nowość. Prowadzę ją od 7 lat, chociaż niepewne czasy wymuszają dodatkową elastyczność i modyfikacje bez utraty jakości. Rzetelne przygotowanie Was wymaga procesowej pracy, analizy, case studies i dyskusji. Jak zwykle moim celem jest odpowiedzialnie przygotować Was do samodzielnej pracy z dziećmi z coraz większymi wyzwaniami. Dlatego na kurs składają się:

 •  praca własna
 •  quizy porządkujące wiedzę
 •  sesje Q&A online - uwielbiam pytania i burzę mózgów, to czas dla Was
 •  wykłady live i nagrania online
 •  case studies z filmami
 •  konsultacje
 •  weekendowe zjazdy w Warszawie (jeśli sytuacja pozwoli lub sesje online, trudniejsze ale przy zaangażowaniu 2 stron możliwe)

PLUS NOWOŚĆ

 •  1-miesięczny okres konsultacji, wymiany doświadczeń, filmy, case studies -  grupa, webinary, Q&A.

W większości krajów dziecko mające trudności w codziennym funkcjonowaniu kierowane jest do terapeuty zajęciowego.W Polsce dziecko trafia do różnych specjalistów w zależności od obszaru trudności. W USA dzieci nie są kierowane na diagnozę i terapię SI lecz do terapeuty zajęciowego specjalizującego się w strategiach, metodach sensorycznych - SI, treningi słuchowe, programy oralne itp.

W Polsce dziecko podejrzane o trudności z przetwarzaniem sensorycznym kierowane jest na diagnozę i terapię SI, która klarownie określa zakres dopuszczanych działań wg ASI Fidelity Measure. Specyfika zawodów większości polskich terapeutów zajmujących się SI powoduje, iż dysponujemy innymi umiejętnościami niż terapeuta zajęciowy. Może to być ograniczeniem w terapii SI ale również wartością do niej dodaną. Poza tym pozostaje kwestia poprawnej i zgodnej z prawdą nazwy danej interwencji terapeutycznej. Stąd propozycja ASI plus®, która pozwala działać zgodnie z wytycznymi czystości metody ASI wg ASI Fidelity Measure. Jednocześnie ASI plus® pozwala formalnie i uczciwie, w stosunku do Twórczyni, Rodziców i Nas samych, zakwalifikować rodzaj oferowanej interwencji, jesli wykraczamy poza ramy metody SI.


W zakresie diagnozy ASI plus®  daje możliwość bardziej holistycznej i funkcjonalnej oceny sensomotorycznej człowieka niż ASI®.

W zakresie terapii ASI plus® pozwala na realizację terapii SI ale umożliwia, w zależności od potrzeb dziecka i kompetencji terapeuty, włączanie innych podejść terapeutycznych np. programów słuchowych czy technik fizjoterapeutycznych z zachowaniem min. 50% czasu jednostki terapeutycznej realizowanej wg ASI Fidelity Measure.
Na kursach uczymy holistycznej diagnozy i terapii zaburzenia przetwarzania sensorycznego SPD.

Oferta przygotowywanych międzynarodowych szkoleń certyfikujących daje możliwość zdobycia tytułu Specjalisty SI oraz Specjalisty ASI plus®.

Nagrania on-line możesz zatrzymać, cofnąć by odsłuchać kolejny raz niezrozumiałe treści lub ponownie obejrzeć film. Możesz zrobić przerwę w dowolnym momencie kursu. To przewaga kursu on-line z nagraniem nad tradycyjną formą.

 

Kurs kończy się uzyskaniem dwóch Certyfikatów: Certyfikatu SI oraz Certyfikatu ASI plus.