Trening uwagi słuchowej

Mając możliwość korzystania z różnych treningów słuchowych (Zintegrowane Treningi Słuchowe/trening uwagi słuchowej Tomatisa/Amerykański Program Słuchowy), zdecydowaliśmy się korzystać ze Zintegrowanych Treningów Słuchowych dających możliwość bezpiecznego połączenia stymulacji wielozmysłowej.