SSP Porgesa

ZAPISY I CENNIK

SSP Porgesa online
(konsultacja + SensiAudit +SSP)

 

Terapia słuchowa The Safe and Sound Protocol czyli SSP, to nieinwazyjne zastosowanie teorii poliwagalnej, oparte na dziesięcioleciach badań i opracowane przez dr. Stephena Porgesa.

SSP Porgesa można realizować w warunkach domowych poprzez dostosowaną aplikację.

SSP dr Porgesa opiera się na teorii poliwagalnej. To różni go od innych treningów słuchowych. Akustyczna stymulacja nerwu błędnego za pomocą odpowiednio przetworzonej muzyki wpływa na przywrócenie równowagi emocjonalnej, homeostazy, optymalizację pobudzenia i reaktywności układu nerwowego. Ma silne działanie prospołeczne i regulacyjne. Aktywizacja mięśni ucha z profilowaną muzyką reguluje poziom wrażliwości sensorycznej oraz wpływa na funkcje autonomicznego i somatycznego układu nerwowego. SSP ma szerokie zastosowanie daleko wykraczające poza przetwarzanie słuchowe.
Jeżeli Twoje dziecko ma (1 lub więcej):

 •     traumę (porodową, szpitalną, inną)
 •     lęk wywołany pandemią (izolacja w szpitalu, fobia społeczna itp.)
 •     nadwrażliwość słuchową, fonofobię (boi się dźwięków)
 •     trudności z samo-regulacją
 •     nadwrażliwość dotykową
 •     zaburzoną interocepcję
 •     labilność emocjonalną
 •     wybiórczość pokarmową, ARFID❗  
 •     zaburzenia snu
 •     nadpobudliwość
 •     niski poziom energii
 •     depresję
 •     zaburzenia percepcji słuchowej
 •     zaburzenia kontaktu i komunikacji
 •     zaburzenia koncentracji uwagi
 •     mutyzm wybiórczy
 •     trudności z mową
 •     zespół jelita wrażliwego, bóle brzucha o niewyjaśnionej etiologii
 •     zaburzenia widzenia o niewyjaśnionej etiologii;

To SSP online jest właściwym wyborem.

SSP prowadzi Małgorzata Karga, SensiExpert, specjalistka trenigów słuchowych (SSP, iLs, Tomatis, amerykańskie treningi TL  i TLP), Międzynarodowy Instruktor SI, autorka koncepcji SensiMotor® .

1. Wstępna kwalifikacja - GRATIS na podstawie informacji z karty złoszeniowej.

2. Diagnoza SSP i wstępny Audyt Sensoryczny online 60 minut

3. SSP Porgesa do 60 dni


SSP Porgesa u dzieci Wrażliwych i/lub z wyzwaniami rozwojowymi realizowana jest wg indywidualnych potrzeb.
SSP Porgesa u dorosłych dostosowana jest do złożoności wyzwań i realizowana w indywidualnym tempie.

W zależności od pacjenta, etapu i sytuacji sesje realizowane są wspólnie online i/lub samodzielnie w domu z obowiązkową informacją zwrotną po każdej sesji, czasami również nagraniem zachowania do interpretacji i modyfikacji treningu.
Model obejmuje konsultacje procesowe online w trakcie treningu (w cenie treningu). Czas słuchania jest indywidualny od 1 minuty do 30 minut  a czas sesjii zależy od potrzeb koregulacyjnych. Częstotliwość sesji dobierana jest indywidualnie i może zmieniać się w trakcie treningu, w zależności od reakcji na stymulację.
Potrzebne: smartfon/tablet i słuchawki wokół uszne. W przypadku niemowląt i osób nietolerujących słuchawek, trening jest modyfikowany.

 

ZAPISY I CENNIK

 

 

 .