SSP Porgesa

Trening słuchowy The Safe and Sound Protocol czyli SSP, to nieinwazyjne zastosowanie teorii poliwagalnej, oparte na dziesięcioleciach badań i opracowane przez dr. Stephena Porgesa.

W związku z sytuacją COVID-19 SSP można realizować w warunkach domowych poprzez dostosowaną aplikację.

Kluczowym aspektem SSP jest wykorzystanie muzyki i głosu ludzkiego do regulacji pobudzenia układu nerwowego w oparciu o teorię poliwagalną oraz regulacji napięcia mięśni ucha środkowego, co automatycznie skutkuje:

  • poprawą regulacji emocji
  • zmniejszeniem nadwrażliwości słuchowej, poprawa przetwarzania słuchowego i mowy
  • lepszą organizacją zachowania
  • efektywniejszym kontaktem i komunikacją
  • zmniejszeniem nadrważliwości dotykowej i wzrokowej
  • zmneijszeniem Wybióczość pokarmowa


Słuchanie jest połączone z nerwem błędnym, wewnętrznym centrum kontroli organizmu, które przetwarza sygnały z otaczającego nas świata i reaguje na nie. SSP wykorzystuje specjalnie filtrowaną muzykę do treningu sieci neuronalnej związanej ze słuchaniem w celu skupienia się na zakresie częstotliwości ludzkiego głosu. To, co słyszysz i jak to słyszysz, wpływa na reakcję twojego ciała.

 

Trening SSP zawiera 3 alternatywne części:

  • SSP Connect - część wstępna 5h
  • SSP Core - część główna 5h
  • SSP Balance - część integrująca, zaawansowana 5h

SSP Connect i SSP Balance stosowane są w zależności od potrzeby, nie są obligatoryjne.

 

 .