O mnie

Jestem terapeutą i instruktorem seniorem metody Integracji Sensorycznej (SI). Metodą SI zajmuję się od początku SI w Polsce, czyli 1994 roku.
Obecnie prowadzę pierwsze w Polsce Centrum Integracji Sensorycznej, które oferuje terapię integracji sensorycznej w połączeniu ze zintegrowanymi treningami słuchowymi. Dzięki stałym kontaktom ze specjalistami z USA (kolebki integracji sensorycznej) wprowadzam do Polski nowości w zakresie SI.

W latach w 2005 roku do 2010 roku miałam zaszczyt pełnić funkcję pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
Od lat utrzymuję kontakt z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami na świecie w tym Międzynarodowym Stowarzyszeniem SI, Austriackim Stowarzyszeniem SI, Stowarzyszeniem SI w Wiekiej Brytanii, Portugalii. Miałam przyjemność odwiedzić wiodące i najbardziej znane ośrodki terapii SI w USA..

Jako Instruktor senior Integracji Sensorycznej prowadzę kursy z zakresu teorii i terapii Integracji Sensorycznej, na które wszystkich serdecznie zapraszam!

Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wykwalifikowanym nauczycielem z doświadczeniem w pracy w szkole. Po zakończeniu studiów miałam zaszczyt wziąć udział we wspaniałych kursach, a w szczególności w kursie Terapii Ręki (1994), Terapii Integracji Sensorycznej (1994), Terapii Neurorozwojowej Dzieci i Niemowląt NDT-Bobath (1995,1997, 1998). W 2000 roku odbyłam staż z zakresu terapii Integracji Sensorycznej w Bostonie, USA. W 2010 ukończyłam w Denver w USA kurs Zintegrowanych Treningów Słuchowych, w 2011 roku kurs metody A. Tomatisa, w 2012 roku kurs Amerykańskiego Programu Słuchowego a w 2013 kurs metody Warnkego oraz Amerykańskiego programu stymulacji dźwiękiem.
W trakcie rozwoju zawodowego uczestniczyłam w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach,warsztatach i konferencjach z zakresu SI, psychologii itp.
Od roku 2002 jestem Instruktorem metody Integracji Sensorycznej. Organizuję i prowadzę kursy z integracji sensorycznej oraz pokrewnych metod. 
Od początku swojej pracy zawodowej do 2000 roku związana byłam ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" w Warszawie, gdzie byłam konsultantem w zakresie rozwoju sensomotorycznego dzieci niewidomych oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Współpracowałam również z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagoginczej w Warszawie oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Przez wiele lat prowadziłam gabinet diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, pracując z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu oraz z zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego. Obecnie prowadzę pierwsze w Polsce Centrum Integracji Sensorycznej, które oferuje terapię integracji sensorycznej w połączeniu ze zintegrowanymi treningami słuchowymi. Dzięki stałym kontaktom ze specjalistami z USA (kolebki integracji sensorycznej) wprowadzam do Polski nowości z zakresu SI.