Oferta

Ocena modulacji sensorycznej (po SI)
Temat: Ocena modulacji sensorycznej (po SI)
Numer kursu: SMD-nagranie
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Senior Instruktor SI
Czytaj więcej

Forma: online
Miejsce szkolenia: online 9h nagranie
Czas trwania: 9 h
Godziny zajęć:
Cena: 290zł netto+23%VAT (360zł brutto)
Termin: 06-20 maja 2021
Nabór: DLA SPECJALISTÓW SI
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

 'Ocena modulacji sensorycznej' w formie nagrania  Odsłuchuj w dowolnym dla siebie momencie, zatrzymuj, cofaj.

Prowadząca Małgorzata Karga

Chcesz odświeżyć, poszerzyć swoją wiedzę, upewnić się w swoich wyborach? Zapraszam na płatne spotkanie wg programu:

1. Sztuka obserwacji modulacji sensorycznej - wykład i filmy (SMD, nad/pod-reaktywność, profile Dunn) - refresher
2. Odruch orientacyjny - na co warto zwracać uwagę i dlaczego?
3. Czy poszukiwanie sensoryczne to zaburzenie, jakie?
4. Najnowszy model diagnostyczny SID.
5. SMD a specyfika dzieci z ASD. Czy każda nad/podwrażliwość w ASD to zaburzenie sensoryczne?
6. SMD a deprywacja sensoryczna.
7. Modulacja sensoryczna a autoregulacja.
8. Obronność sensoryczna a trauma.
9. Ocena modulacji sensorycznej w pracy zdalnej? Czy i co da się zrobić wiarygodnie?
 

Zgłaszając się pamiętaj o zasadach naboru:

1. Prześlij elektronicznej karty zgłoszenia ze strony.
2. Otrzymasz od nas potwierdzenia droga mialową
4. Dokonaj wymaganej opłaty w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji w w/w mailu. 
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA ZA SMD ZA .........’
(wpisz nazwisko i imię)

5. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie otrzymanie e-maila z Aktywacją konta w serwisie SINET. Sprawdzaj SPAM i wszystkie foldery skrzynki.

 

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

W przypadku niemożności uczestnictwa z powodów technicznych opłata nie podlega zwrotowi.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Skończony lub w trakcie Kurs SensiBaby Intro (TAK/NIE)*:
Uprawnienia SI (TAK/NIE)*:
Student SI (tak/nie)*:
Rok ukończenia kursu SI II stopnia/studiów podyplomowych SI (dla Specjalistów SI)*:
Instrukor/rzy prowadzący kurs SI II stopnia / Uczelnia*:
Czy jesteś Wykładowcą SI*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
NIP dla firm i placówek:
Uwagi.:
Dla kursu stacjonarnego ze względów bezpieczeństwa. Jestem po pełnym szczepieniu przeciw COVID-19 - (tak/nie/ozdrowieniec-kiedy). Informacja pomocna dla organziatora i prowadzącej.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij