Oferta

Ocena modulacji sensorycznej
Temat: Ocena modulacji sensorycznej
Numer kursu: SMD-nagranie
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Senior Instruktor SI
Czytaj więcej

Forma: online
Miejsce szkolenia: online
Czas trwania: 9 h
Godziny zajęć: non-stop
Cena: 195,12 zł netto + 23%VAT (240 zł brutto)
Termin: dostęp do nagrania 16-30 czerwca 2020
Nabór: zamknięty
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

POTWIERDZENIA WYSYŁAMY OD 1 CZERWCA!

W związku z dużym zainetersowaniem szkolenie 'Ocena modulacji sensorycznej'  dostępne będzie  w formie nagrania w okresie 16-30 czerwca br. Odsłuchuj w dowolnym dla siebie momencie, zatrzymuj, cofaj.

Online NAGRANIE- Dla Diagnostów SI
Prowadząca Małgorzata Karga

Chcesz odświeżyć, poszerzyć swoją wiedzę, upewnić się w swoich wyborach? Zapraszam na płatne spotkanie wg programu:

1. Sztuka obserwacji modulacji sensorycznej - wykład i filmy (SMD, nad/pod-reaktywność, profile Dunn) - refresher
2. Odruch orientacyjny - na co warto zwracać uwagę i dlaczego?
3. Czy poszukiwanie sensoryczne to zaburzenie, jakie?
4. Najnowszy model diagnostyczny SID.
5. SMD a specyfika dzieci z ASD. Czy każda nad/podwrażliwość w ASD to zaburzenie sensoryczne?
6. SMD a deprywacja sensoryczna.
7. Modulacja sensoryczna a autoregulacja.
8. Obronność sensoryczna a trauma.
9. Ocena modulacji sensorycznej w pracy zdalnej? Czy i co da się zrobić wiarygodnie?
 

Zgłaszając się pamiętaj o zasadach naboru:

1. Prześlij elektronicznej karty zgłoszenia ze strony.
2. W CZERWCU! otrzymasz od nas potwierdzenia droga mialową
4. Dokonaj wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji w w/w mailu. 
„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'OPŁATA ZA SMD ZA .........’
(wpisz nazwisko i imię)

5. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie otrzymanie e-maila z Aktywacją konta w serwisie SINET. Sprawdzaj SPAM i wszystkie foldery skrzynki.

 

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

W przypadku niemożności uczestnictwa z powodów technicznych opłata nie podlega zwrotowi.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Rok ukończenia kursu SI II stopnia/studiów podyplomowych SI*:
Instrukor/rzy prowadzący kurs SI II stopnia / Uczelnia*:
Czy jesteś Wykładowcą SI*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
E-FAKTURĘ WYSTAWIAMY NA KONIEC MIESIĄCA PO OTRZYMANIU WPŁATY. NIE WYSTAWIAMY E-FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
NIP lub PESEL dla osób fizycznych. NIP dla firm i placówek - dane wymagane wg nowych przepisów JPK. Nie przyjmujemy zgłoszeń bez prawidłowych danych.*:
Uwagi.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij
Aktualności
czwartek, 23 kwietnia 2020
wtorek, 31 marca 2020
sobota, 21 marca 2020
sobota, 15 lutego 2020
poniedziałek, 06 maja 2019
Ciekawe książki Ciekawe artykuły SINET® Newsletter