Zapisy i harmonogram

Kurs SI II 32-OLW
Temat: Kurs SI II 32-OLW
Numer kursu: II.32-OLW
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Małgorzata Karga-Instruktor Senior SI fizjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta NDT-Bobath. Specjalista treningów słuchowych: Zintegrowanych Treningów Słuchowych, metody Tomatisa, metody Warnkego, Therapeutic Listening, TLP i SSP

Forma: wykłady on-line, demo, warsztaty w grupach, prace robocze
Miejsce szkolenia: wykłady on-line, zajęcia praktyczne - Warszawa
Czas trwania: 190 h.
Godziny zajęć: w zależności od kursu, wysyłane indywidualnie uczestnikom
Cena: 5.300 zł brutto (2 raty każda 2.650 zł brutto - luty/kwiecień)
Termin: PATRZ PONIŻEJ
Nabór:
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

Kurs II.32-OLW

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o naszym kursie i podjęcie przemyślanej decyzji o uczestnictwie.
Osoby pracujące w placówkach oświatowych zachęcamy do zainteresowania się ofertą studiów podyplomowych SI.

 

1. W dniu dokonania zgłoszenia przesłanie na kursy@sinet.edu.pl   zdjęcia/skanu certyfikatu SI I stopnia lub dyplomu studiów podyplomowych. Zgłoszenia bez Certyfikatu nie będą uwzględniane.

Na tym etapie nie dokonuj żadnych opłat.


2. W ciągu 7 dni otrzymasz e-mail potwierdzający status Twojego zgłoszenia. SPRAWDZAJ SPAM.

3. Dokonanie opłaty do 20 lutego br. 2.650 brutto na konto:

„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528

z dopiskiem

‘RATA ZA KURS SI NR II.32-OLW ZA .........

4. Dokonanie opłaty do 4 kwienia br. 2.650 zł brutto na konto:

„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528

z dopiskiem

‘RATA ZA KURS SI NR II.32-OLW ZA .........

Pozostałe zapisy znajdziesz w Regulaminie.

 

Nagrania on-line dostępne od marca 2019 do końca lipca 2019.
 

Warszawa:
1 zjazd 09-11.04.2019
2 zjazd 07-09.05.2019
3 zjazd 28-30.05.2019
4 zjazd 09-11.07.2019

 

 

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.
Akceptuję regulamin kursu*
Oświadczam, iż mój komputer został przetestowany na przykładowej Prezentacjii i obsługuje aplikację Webex niezbędną do odsłuchania kursu.*
Numer kursu SI*:
Imię i nazwisko (wersja do certyfikatu)*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Wykształcenie*:
Zawód*:
Kierunek/specjalizacja*:
Nazwisko instruktora prowadzącego kurs SI I stopnia*:
Forma Kursu SI I stopnia (stacjonarny czy on-line)*:
Rok uzyskania certyfikatu I stopnia*:
WYMAGANE DANE DO FAKTURY
Faktury wystawiane są na koniec miesiąca wpłaty a rozdawane na kursie. Osoby, które z przyczyn rozliczeniowych potrzebują fakturę we wcześniejszym terminie proszone są o zaznaczenie tej informacji w poniższej rubryce.
Wysłać e-fakturę
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Ulica, nr budynku, nr lokalu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
NIP lub PESEL dla osób fizycznych, NIP dla firm. Wymagane dane wg JPK-VAT. Nie przyjmujemy zgłoszeń bez poprawnych danych.*:
Uwagi:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij