Zapisy i harmonogram

Jednolity Kurs SI.33-OLW
Temat: Jednolity Kurs SI.33-OLW
Numer kursu: SI.33-OLW
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Małgorzata Karga - fizjoterapeutka, Międzynarodowy Instruktor SI, terapeuta NDT-Bobath, nauczyciel.
Specjalista treningów słuchowych: Zintegrowanych Treningów Słuchowych, metody Tomatisa, metody Warnkego, Therapeutic Listening, TLP i SSP, autorka Koncepcji SensiMotor® i ASI plus®. Czytaj więcej

Forma: wykłady on-line i tradycyjne, demo-video, warsztaty w grupach, prace robocze
Miejsce szkolenia: wykłady on-line, zajęcia praktyczne - Warszawa
Czas trwania: 240 h (I i II stopień) równowartość 30 dni zajęć plus 3 projekty
Godziny zajęć: w zależności od kursu, wysyłane indywidualnie uczestnikom
Cena: Jednorazowo 5.609,76 zł netto + 23% VAT = 6.900 zł brutto lub 2 raty każda 3.700zł zł brutto - kwiecień/lipiec)
Termin: PATRZ PONIŻEJ
Nabór:
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

Kurs SI.33-OLW
 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o naszym kursie i podjęcie przemyślanej decyzji o uczestnictwie.
W świetle niejednoznacznych przepisów MEN
osoby pracujące w placówkach oświatowych zachęcamy do zainteresowania się
z ofertą studiów podyplomowych SI dostępnych na rynku.

Chętnych zapraszamy do udziału w naszym kursie.

 

Jednolity kurs SI.33-OLW obejmuje Kurs SI I i II stopnia 240 h oraz pracę własną w ramach 3 projektów.
 

Program z zakresu I stopnia realizowany jest on-line od 14 maja br. (lub wcześniej w zależności od wpłaty) do 13 lipca br.
Program z zakresu SI II stopnia realizowany jest w formie mieszanej (obie formy obowiązkowe, gdyż składają się na całość kursu):
- on-line od 15 lipca do 31 grudnia br.
- 4 tradycyjne zjazdy
   1 zjazd 08-10.10.2019
   2 zjazd 22-24.10.2019
   3 zjazd 19-21.11.2019
   4 zjazd 10-12.12.2019

Całość kursu to równowartość 30 dni zajęć plus 3 projekty (pisemne i video) w ramach pracy własnej.

Forma on-line wykładów teoretycznych i filmów umożliwia wielokrotne odsłuchiwanie nagrań w dowolnym momencie dostępności kursu, powtórzenie materiału, zatrzymanie do zrobienia notatek. Oszczędza czas i obniża koszty udziału w kursie.

W trakcie zjazdów wykorzystujemy zdobytą wiedzę do analizy przypadków dzieci z różnymi deficytami SI, poszerzamy zakres wiadomości i umiejętności, doskonalimy wnioskowanie kliniczne, proces diagnozy i terapii SI.
Grupa 20-24 osób pozwala na swobodną dyskusję i aktywny udział każdego uczestnika.

Szczegółowy program kursu SI I I II stopnia dostępny jest na dedykowanych podstronach naszej strony.

Ukończenie kursu, przygotowanie prac roboczych i pozytywne zaliczenie egzaminu uprawniają do otrzymania końcowego Certyfikatu SINET® nadającego tytuł Diagnosty i Terapeuty SI w zakresie metody SI wg Ayres.

 

 

ZASADY NABORU NA KURS SI.33-OLW  

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej aktywnej od 2 kwietnia br. g.12 ( czas trwania naboru uzależniony jest od dostępności miejsc).
Maks. ilość miejsc - 24

2. W dniu zgłoszenia przesłanie zdjęcia/skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na adres dokumenty@sinet.edu.pl  Zgłoszenia bez dyplomu nie będą brane pod uwagę.

Fizjoterapeuto, jeżeli w karcie zgłoszeniowej podasz Numer PWZFz nie musisz wysyłać zdjęcia dyplomu.

Poziom kursu SI I stopnia:

3. Dokonanie jednorazowej opłaty 6.900 zł lub 1 raty 3.700 zł w ciągu 3 dni od maila potwierdzającego
na konto SINET Edukacja i Terapia
mBank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528 w tytule 
'RATA ZA KURS SI.33-OLW ZA ...... (nazwisko i imię uczestnika)

Aktywacja konta użytkownika nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania opłaty.

4. Udział w kursie.   

5. Przesłanie poprawnie wypełnionego Quizu do 30 czerwca br. na dokumenty@sinet.edu.pl w tytule wiadomości podając nazwisko uczestnika.

 

Poziom kursu SI II stopnia:

6. Opłata 2 raty 3.700 zł brutto do 4 lipca br. - dotyczy płatności ratalnej.

na konto SINET Edukacja i Terapia
mBank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528 w tytule 
'RATA ZA KURS SI.33-OLW ZA ...... (nazwisko i imię uczestnika)

Aktywacja konta nastąpi do 15 lipca br.

7. Po zakwalifikowaniu na szkolenie wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.  

8. Udział w kursie. Dozwolone 8h nieobecności na kursie stacjonarnym.

9. Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z deklaracją uczciwego, samodzielnego oglądania kursu, bez udziału osób trzecich oraz przestrzegania praw autorskich.

Jeden Certyfikat wystawiany jest na koniec kursu SI I i II stopnia.

 

 

 

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.
Akceptuję regulamin kursu*
Numer kursu SI*:
Oświadczam, iż mój komputer został przetestowany na przykładowej Prezentacjii i obsługuje aplikację Webex niezbędną do odsłuchania kursu.*
Nazwisko*:
Imię*:
Numer PWZFz - dla fizjoterapeutów:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Wykształcenie*:
Zawód*:
OBOWIĄZKOWE DANE DO E-FAKTURY
Faktury wystawiane są na koniec miesiąca wpłaty na konto SINET a nie wg terminu kursu.
Czy przesłać E-Fakturę?
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Ulica, nr budynku, nr lokalu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Dla osób fizycznych NIP lub PESEL. Dla firm NIP - wymagane wg nowych przepisów księgowych JPK. Nie przyjmujemy zgłoszeń bez tych danych.*:
Kwota:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami przyjęć na kursy SI I oraz II stopnia organizowanymi przez SINET Edukacja i Terapia.*
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.*
Uwagi:
* pola wymagane
Wyślij