Oferta

Stymulacja słuchowa w terapii SI wg modelu ASI plus®.
Temat: Stymulacja słuchowa w terapii SI wg modelu ASI plus®.
Numer kursu: ASIplus-1
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Małgorzata Karga-Senior Instruktor SI fizjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta NDT-Bobath. Specjalista treningów słuchowych: Zintegrowanych Treningów Słuchowych, Tomatisa, Warnkego, Therapeutic Listening wszystkie poziomy, TLP Spectrum, TLP Achieve, SSP.

Forma: wykład, warsztat
Miejsce szkolenia: Warszawa
Czas trwania:
Godziny zajęć: 10.00-17.30, 9.00-16.00
Cena: 975,60zł netto +23%VAT (1200zł brutto); w cenie udział w kursie i przerwy kawowe
Termin: 10-11 listopada 2019 (nd.-pn.)
Nabór: otwarty
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

Kurs rozwijający superwizyjny 
"Stymulacja słuchowa w terapii SI wg modelu ASI plus®."
ARFID, ADHD, ASD/Zespół Aspergera, Zespół Downa,
FASD, trauma, MPDz, SPD, APD itp.

Kurs przeznaczony dla specjalistów terapii SI.
Składa się z części wykładowej i warsztatowej.

 

Do udziału w kursie niezbędne jest przygotowanie informacji o wybranym pacjencie kwalifikującym się do terapii SI
(ARFID, ADHD, ASD/Zespół Aspergera, Zespół Downa, FASD, trauma, MPDz itp.)
Każdy pacjent będzie analizowany w części warsztatowej pod kątem doboru stymulacji słuchowej w terapii SI / terapii sensomotorycznej. Podanie w karcie zgłoszeniowej podstawowych (anonimowych) informacji o pacjencie jest wymagane.
  

Zakres tematyczny kursu:

 1. Dźwięk i jego znaczenie dla całościowego funkcjonowania człowieka.
 2. Wybrane terapeutyczne narzędzia słuchowe nie wymagające dodatkowych szkoleń specjalistycznych*.
 3. Znaczenie fazy pasywnej i aktywnej stymulacji słuchowej oraz jej wykorzystanie w prezentowanych narzędziach słuchowych.
 4. Wpływ stanu AUN na przetwarzanie słuchowe, nadwrażliwość słuchową.
 5. Znaczenie przetwarzania słuchowego dla zaangażowania społecznego u osób z autyzmem.
 6. Wpływ stymulacji słuchowej na AUN.
 7. Znaczenie konkretnych częstotliwości dźwięku na rozwój poszczególnych umiejętności człowieka.
 8. Akustyczne wspomaganie przetwarzania słuchowego, w tym zmniejszanie obronności słuchowej.
 9. Słuchowe wspomaganie procesów regulacji.
 10. Słuchowe wspomaganie triady ssanie-połykanie-oddychanie oraz mowy.
 11. Słuchowe wspomaganie kontaktu i komunikacji.
 12. Słuchowe wspomaganie koncentracji uwagi.
 13. Słuchowe wspomaganie umiejętności ruchowych i percepcji przestrzeni.
 14. Słuchowe wspomaganie umiejętności szkolnych.
 15. Dobór rodzajów stymulacji słuchowej w zależności od celów sensomotorycznych i funkcjonalnych terapii SI w modelu ASIplus® dla dzieci i dorosłych z SPD, ARFID, ADHD, ASD/ZA, FASD, ZD, trauma, MPDz itp.
 16. Jak bezpiecznie i skutecznie łączyć terapię SI ze specjalistyczną stymulacją słuchową - kiedy, w jaki sposób?
 17. Jak bezpiecznie i skutecznie łączyć wykorzystanie kilku narzędzi słuchowych - kolejność, kombinacje użycia na sesjach ASIplus®, w programach domowych itp.?
   
 18. Analiza pacjentów Uczestników w w/w aspektach.
 19. Dobór stymulacji do osobistych potrzeb Terapeuty i Rodzicasmiley.

* Kurs omawia zasady korzystania ze sprzętów w terapii SI. Szczegółowy opis  samodzielnych produktów ogóldostępny na stronach producentów. Zakup sprzętu odbywa się bezpośrednio u producentów (koszt od 100zł do 1.300 zł bez przesyłki w zależności od sprzętu).
 

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Jesem świadoma/y, iż zgłoszenie nie jest jednoznaczne z możliwością przyjęcia na kurs.*
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Rok ukończenia kursu SI II stopnia/studiów podyplomowych SI*:
Instrukor/rzy prowadzący kurs SI II stopnia / Uczelnia*:
Czy jesteś Wykładowcą SI*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Podstawowe dane pacjenta na część warsztatową, u którego rozważasz włączenie stymulacji słuchowej do terapii SI. Jeśli to konieczne, możesz później zmienić pacjenta.
Wiek pacjenta*:
Podstawowe rozpoznanie/jednostka chorobowa pacjenta*:
Deficyty sensoryczne stwierdzone/podejrzane u pacjenta*:
Czy stosowana jest/była terapia SI pacjenta. Jak długo?*:
Czy realizowano trening słuchowy u pacjenta, jaki, kiedy, z jakim efektem?*:
Inne terapie*:
Obecne trudności w codziennym funkcjonowaniu pacjenta.*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
E-FAKTURĘ WYSTAWIAMY NA KONIEC MIESIĄCA PO OTRZYMANIU WPŁATY. NIE WYSTAWIAMY E-FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
NIP lub PESEL dla osób fizycznych. NIP dla firm i placówek - dane wymagane wg nowych przepisów JPK. Nie przyjmujemy zgłoszeń bez prawidłowych danych.*:
Uwagi.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij