Oferta

Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne SensiBaby Intro (bez SI)
Temat: Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne SensiBaby Intro (bez SI)
Numer kursu: SensiBaby Intro1
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

O mnie
 

Forma: Online - wersja nagraniowa
Miejsce szkolenia: online 14h nagranie
Czas trwania: 14h
Godziny zajęć:
Cena: 398 zł netto +23%VAT (490 zł brutto)
Termin: Dostęp do 4 MARCA 2021 włącznie (nagranie)
Nabór:
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

Kurs "Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne" SensiBaby Intro™

to szkolenie online w formie nagrania dostępne
do 12 grudnia br. dla wszystkich Specjalistów nie tylko po SI.

Odsłuchujesz kiedy chcesz, możesz zatrzymać, przewinąć.

Sensi, bo wrażliwość sensoryczna i percepcyjnasmiley
Niemowlę Highly Sensitive, High Need, czy nadwrażliwe sensorycznie? A może ... ? Temperament czy deficyt? Czy i komu potrzebna jest terapia sensoryczna? Na co warto zwracać uwagę? Jak sensorycznie interpretować najczęstsze zachowania HNB / HSC ?

 • High Need Baby HNB, Highly Sensitive Child, zaburzenia modulacji sensorycznej SMD (SensiBaby) podobieństwa-różnice ?
 • SensiBaby a zaburzenia regulacji
 • stany i strefy pobudzenia niemowląt
 • strategie wspomagające samoregulację
 • reaktywność a SensiBaby
 • zależności senso-motoryczne
 • podstawowe zasady oceny wrażliwości sensorycznej niemowląt
 • obszary obserwacji funkcjonowania sensorycznego niemowląt
 • symptomy sensoryczne a SensiBaby
 • sensoryczna analiza wybranych zachowań SensiBabies
 • na co warto zwracać uwagę w funkcjonowaniu sensorycznym niemowląt
 • strefa Rodzica
 • ważne elementy interwencji i wspomagania rozwoju SensiBaby

Kurs kończy się Zaświadczeniem uczestnictwa.

 

Zgłaszając się pamiętaj o zasadach naboru:

1. Prześlij elektroniczną kartę zgłoszenia ze strony (patrz powyżej).
2. W ciągu 3 dni otrzymasz potwierdzenie drogą mailową. Sprawdzaj SPAM i inne foldery poczty.
4. Dokonaj wymaganej opłaty w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji.
„SINET” Edukacja i Terapia
mBank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'SensiBaby Intro za .........’ (wpisz nazwisko i imię).

5. Dokonaj opłaty w terminie a miejsce masz zapewnione (nie wysyłamy potwierdzeń wpłat).

!!! Aktywacja Twojego konta nastąpi 5 listopada bez względu na dzień wpłaty. Sprawdzaj SPAM i wszystkie foldery skrzynki.

BRAK WPŁATY W REGULAMINOWYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE ZGŁOSZENIA.

W przypadku niemożności uczestnictwa z powodów technicznych opłata nie podlega zwrotowi. Webinar planuję nagrywać.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Skończony lub w trakcie Kurs SensiBaby Intro (TAK/NIE)*:
Uprawnienia SI (TAK/NIE)*:
Student SI (tak/nie)*:
Rok ukończenia kursu SI II stopnia/studiów podyplomowych SI (dla Specjalistów SI)*:
Instrukor/rzy prowadzący kurs SI II stopnia / Uczelnia*:
Czy jesteś Wykładowcą SI*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
E-FAKTURĘ WYSTAWIAMY NA KONIEC MIESIĄCA PO OTRZYMANIU WPŁATY. NIE WYSTAWIAMY E-FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
Faktury wystawiamy po otrzymaniu wpłaty na koniec miesiąca. NIE WYSTAWIAMY FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
NIP dla firm i placówek:
Uwagi.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij