Oferta

Pakiet 8 Podreaktywność, Nadwrażliwość słuchowa, Ocena modulacji (po SI)
Temat: Pakiet 8 Podreaktywność, Nadwrażliwość słuchowa, Ocena modulacji (po SI)
Numer kursu:
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:
Forma: online nagranie
Miejsce szkolenia: online nagranie
Czas trwania: 7h+9h+9h
Godziny zajęć:
Cena: 3 kursy w cenie 2, 725zł zamiast 1080zł
Termin: 6 maja-20 czerwca
Nabór: DLA SPECJALISTÓW SI
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

3 kursy w cenie 2
"Poderaktywność sensoryczna w terapii SI"
"Nadwrażliwośc słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe"
"Ocena modulacji sensorycznej'.


 

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Skończony lub w trakcie Kurs SensiBaby Intro (TAK/NIE)*:
Uprawnienia SI (TAK/NIE)*:
Student SI (tak/nie)*:
Rok ukończenia kursu SI II stopnia/studiów podyplomowych SI (dla Specjalistów SI)*:
Instrukor/rzy prowadzący kurs SI II stopnia / Uczelnia*:
Czy jesteś Wykładowcą SI*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
NIP dla firm i placówek:
Uwagi.:
Dla kursu stacjonarnego ze względów bezpieczeństwa. Jestem po pełnym szczepieniu przeciw COVID-19 - (tak/nie/ozdrowieniec-kiedy). Informacja pomocna dla organziatora i prowadzącej.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij