Oferta

Pakiet 7 Podreaktywność, Nadreaktywność, Ocena Modulacji (po SI)
Temat: Pakiet 7 Podreaktywność, Nadreaktywność, Ocena Modulacji (po SI)
Numer kursu: P7
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:
Forma: onlina nagranie
Miejsce szkolenia: onlina nagranie
Czas trwania: 7.5h+7h+9h
Godziny zajęć: indywidualne w czasie dostępności kursu
Cena: 3 kursy w cenie 4-Autoregulacja GRATIS: 975zł netto+23%VAT (1200 zł). Autoregulacja -GRATIS
Termin: do końca października
Nabór: otwarty
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

Pakiet 3 kursów w cenie 4
"Podreaktywność sensoryczna w terapii SI-refresher"
"Nadreaktywnośc senspryczna w terapii SI-refresher."

"Ocena modulacji sensorycznej.'

Webinar Autoregulacja w obserwacji sensorycznej w cenie 220zł - GRATIS.

"Podreaktywność sensoryczna w terapii SI." 

Wprowadzenie - zasady terapii ASI.
Czym różni się podreaktywność od podwrażliwości sensorycznej?
Proces terapii SI w podreaktywności.
Jeśli to nie podreaktywność, to co?
Jak prowadzić terapię przy niejednoznacznej diagnozie lub zmiennych reakcjach?
Jakie są zasady terapii dziecka z podreaktywnością dotykową?
Jakie są zasady terapii dziecka z podreaktywnością proprioceptywną?
Jakie są zasady terapii dziecka z podreaktywnością przedsionkową?
Co z poszukiwaniem sensorycznym?
Jak postępować, kiedy dziecko ma duże potrzeby a szybko ulega dezorganizacji?
Jak postępować przy podreaktywności w obrębie węchu, zapachu - wskazania przy terapii karmienia.
Co proponuje SI przy podreaktywności słuchowej?
Czym różni się terapia SID od SPD?
Filmy i analiza wybranych aktywności.

"Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI -refresher."

Od diagnozy do terapii SI Ayres.
Wymagania sali i sprzętu wg ASI.
Cele sensomotoryczne i funkcjonalne terapii SI.
Znaczenie dwutorowości terapii SI w nadreaktywności sensorycznej.
Czy terapia SI to stymulacja sensomotoryczna?
Terapia SI w domu ?
Co powinna spełniać sesja SI i z jakich składać się części?
Jak mierzyć postępy terapii bez testów?

Terapia SI obronności dotykowej.
Stymulacja okolicy oralnej.
Terapia SI w nadwrażliwości przedsionkowej.
Terapia SI w nadwrażliwości słuchowej.
Terapia SI w nadwrażliwości wzrokowej.
Terapia SI w nadwrażliwości zapachowej i smakowej.
Filmy i przykładowe aktywności - analiza jednostkowa i procesowa.

"Ocena modulacji sensorycznej"

1. Sztuka obserwacji modulacji sensorycznej - wykład i filmy (SMD, nad/pod-reaktywność, profile Dunn) - refresher

2. Odruch orientacyjny - na co warto zwracać uwagę i dlaczego?
3. Czy poszukiwanie sensoryczne to zaburzenie, jakie?
4. Najnowszy model diagnostyczny SID.
5. SMD a specyfika dzieci z ASD. Czy każda nad/podwrażliwość w ASD to zaburzenie sensoryczne?
6. SMD a deprywacja sensoryczna.
7. Modulacja sensoryczna a autoregulacja.
8. Obronność sensoryczna a trauma.
9. Ocena modulacji sensorycznej w pracy zdalnej? Czy i co da się zrobić wiarygodnie?

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Skończony lub w trakcie Kurs SensiBaby Intro (TAK/NIE)*:
Uprawnienia SI (TAK/NIE)*:
Student SI (tak/nie)*:
Rok ukończenia kursu SI II stopnia/studiów podyplomowych SI (dla Specjalistów SI)*:
Instrukor/rzy prowadzący kurs SI II stopnia / Uczelnia*:
Czy jesteś Wykładowcą SI*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
NIP dla firm i placówek:
Uwagi.:
Dla kursu stacjonarnego ze względów bezpieczeństwa. Jestem po pełnym szczepieniu przeciw COVID-19 - (tak/nie/ozdrowieniec-kiedy). Informacja pomocna dla organziatora i prowadzącej.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij