Oferta

Pakiet 6 Podreaktywność, Nadreaktywność, Nadwrażliwość słuchowa (po SI)
Temat: Pakiet 6 Podreaktywność, Nadreaktywność, Nadwrażliwość słuchowa (po SI)
Numer kursu: Pakiet 6
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:
Forma: nagranie online
Miejsce szkolenia: nagranie online
Czas trwania: 7h+7.5h+9h
Godziny zajęć: indywidualne w czasie dostępności kursu
Cena: 3 kursy w cenie 2, 725zł zamiast 1080zł
Termin: 06 maja - 20 czerwca br
Nabór: DLA SPECJALISTÓW SI
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

3 kursy w cenie 2 dla specjalistów SI

"Podreaktywnosć sensoryczna w terapii SI."
"Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI."

"Nadwrażliwość słuchowa, SPD, APD a treningi słuchowe - który dla kogo?"

"Podreaktywność sensoryczna w terapii SI." 

Wprowadzenie - zasady terapii ASI.
Czym różni się podreaktywność od podwrażliwości sensorycznej?
Proces terapii SI w podreaktywności.
Jeśli to nie podreaktywność, to co?
Jak prowadzić terapię przy niejednoznacznej diagnozie lub zmiennych reakcjach?
Jakie są zasady terapii dziecka z podreaktywnością dotykową?
Jakie są zasady terapii dziecka z podreaktywnością proprioceptywną?
Jakie są zasady terapii dziecka z podreaktywnością przedsionkową?
Co z poszukiwaniem sensorycznym?
Jak postępować, kiedy dziecko ma duże potrzeby a szybko ulega dezorganizacji?
Jak postępować przy podreaktywności w obrębie węchu, zapachu - wskazania przy terapii karmienia.
Co proponuje SI przy podreaktywności słuchowej?
Czym różni się terapia SID od SPD?
Filmy i analiza wybranych aktywności.

"Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI -refresher."

Od diagnozy do terapii SI Ayres.
Wymagania sali i sprzętu wg ASI.
Cele sensomotoryczne i funkcjonalne terapii SI.
Znaczenie dwutorowości terapii SI w nadreaktywności sensorycznej.
Czy terapia SI to stymulacja sensomotoryczna?
Terapia SI w domu ?
Co powinna spełniać sesja SI i z jakich składać się części?
Jak mierzyć postępy terapii bez testów?

Terapia SI obronności dotykowej.
Stymulacja okolicy oralnej.
Terapia SI w nadwrażliwości przedsionkowej.
Terapia SI w nadwrażliwości słuchowej.
Terapia SI w nadwrażliwości wzrokowej.
Terapia SI w nadwrażliwości zapachowej i smakowej.
Filmy i przykładowe aktywności - analiza jednostkowa i procesowa.

 'Nadwrażliwość słuchowa, APD i SPD a treningi słuchowe-który dla kogo i dlaczego?
rodzaje nadwrażliwości słuchowej
przetwarzanie słuchowe a przetwarzanie sensoryczne
badania obiektywne i subiektywne u lekarza i terapeuty
co robić jak dziecka nie da się zbadać
na co zwracać uwagę w wywiadzie i obserwacji
dlaczego przy nadwrażliwości słuchowej terapia SI to za mało
nadwrażliwość słuchowa i APD - od czego zacząć? od terapii SI czy treningu słuchowego
który trening słuchowy dla kogo - w zależności od wieku i diagnozy: ASD, SPD (w tym nadwrażliwość słuchowa), zaburzenia mowy, wybiórczość pokarmowa, ADHD, trauma, dysleksja, APD, Zespół Downa, zaburzenia neurologiczne
co przy wysiękowym zapaleniu ucha, przerośniętych migdałkach, aparatach słuchowych, implantach, padaczce
SI a trening słuchowy - oddzielnie czy razem
treningi słuchowe a COVID-19
Niedoceniana Moc Dźwięku
... i odpowiedzi na Wasze wcześniejsze pytania.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Skończony lub w trakcie Kurs SensiBaby Intro (TAK/NIE)*:
Uprawnienia SI (TAK/NIE)*:
Student SI (tak/nie)*:
Rok ukończenia kursu SI II stopnia/studiów podyplomowych SI (dla Specjalistów SI)*:
Instrukor/rzy prowadzący kurs SI II stopnia / Uczelnia*:
Czy jesteś Wykładowcą SI*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
NIP dla firm i placówek:
Uwagi.:
Dla kursu stacjonarnego ze względów bezpieczeństwa. Jestem po pełnym szczepieniu przeciw COVID-19 - (tak/nie/ozdrowieniec-kiedy). Informacja pomocna dla organziatora i prowadzącej.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij