Oferta

Kurs Zaawansowany SI
Temat: Kurs Zaawansowany SI
Numer kursu: SI-W2
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Czytaj więcej

Forma: tradycyjny wykład 2 dni, warsztat, moduły on-line
Miejsce szkolenia: Warszawa
Czas trwania:
Godziny zajęć: 7 marca 10.00-18.00, 8 marca 9.30-17.00; on-line luty 2020
Cena: 1.219,51 zł netto +23%VAT (1.500 zł brutto), w cenie-udział w kursie, przerwy kawowe
Termin: 7-8 marca 2020
Nabór: zamknięty
Warunki uczestnictwa Lista uczestników

Kurs Zaawansowany SI "Metodyka Diagnozy Dysfunkcji Integracji Sensorycznej".
Dla Specjalistów i Wykładowców SI

 

Kurs Zaawansowany SI przeznaczony jest dla specjalistów SI z Certyfikatem SI II stopnia, Dyplomem SI, Certyfikatem wszystkich modułów modelu SIAT, GSIO, WPS/USC uzyskanym w dowolnym Ośrodku/Uczelni.
Zapraszamy wszystkich diagnostów i terapeutów metody SI chcących podnieść swoje kompetencje SI oraz Wykładowców SI.


Poruszane zagadnienia:

           Sensorycznie spoza SI wg Ayres:

 1. Interocepcja - zapomniany zmysł? Zaburzenia interocepcji u osób z ASD.
 2. Nadrważliwość słuchowa u osób z ASD.
 3. Czy zwiększona wrażliwość to nadwrażliwość sensoryczna ?
 4. Czym różni się diagnoza i terapia dysfunkcji SI i Zaburzenia SPD.
 5. Różne typologie i nazwy, jeden problem - SID, SPD, Profil Sensoryczny ?
 6. Czy objawy sensoryczne to SPD?
 7. Modulacja, reaktywność i regulacja - podobieństwa i różnice.

  Sensorycznie z zakresu SI wg Ayres:
   
 8. Co się zmieniło od czasów dr Ayres ? Najnowszy model SID z 2019smiley
 9. SI a odruchy.
 10. Ayres Sensory Integration Fidelity Measure ASIFM.
 11. Założenia procesu diagnozy SI - czystość metody.
 12. Trudności sensoryczne osób z ASD a typologia SID/SPD.
 13. Sztuka ukierunkowanej diagnozy SI. Jak określać priorytety w procesie diagnozy SI ?
 14. Doskonalenie testowych procedur diagnostycznych i ich interpretacji - w zalezności od zapotrzebowania Uczestników.
 15. Percepcja sensoryczna i jej znaczenie w diagnozie.
 16. Dyspraksja. Jeden problem różne nazwy?
 17. Co powinna zawierać diagnoza SI ?
 18. Okiem praktyka - Diagnoza SI a ograniczenia czasowe i nadmierna ilość pacjentów.
 19. Dylematy diagnostyczne.
 20. Dyskusja na tematy wniesione przez Uczestników.

Kurs nie stanowi oferty instruktorskiej SI, gdyż niestety formalnie i w praktyce do nauczania SI na studiach podyplomowych nie są wymagane takie uprawnienia. Naszym celem jest przekazanie i usystematyzowanie aktualnej wiedzy o SI i SPD a nie jej weryfikację. Nie oceniamy zdolności nauczania Wykładowcy. Chcemy, aby nasz kurs pomógł Ci być skuteczniejszym Wykładowcą i Specjalistą SI .

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu Uczestnictwa  w Kursie Zaawansowanym SI "Metodyka Diagnozy Dysfunkcji Integracji Sensorycznej".

 

Zasady dokonywania zgłoszeń i opłat za szkolenia 

1. Prześlij elektronicznaj kartę zgłoszenia ze strony.

2. Prześlij skan/zdjęcie swojego certyfikatu, dyplomu SI podając nazwisko i nr kursu SI-W2 na adres dokumenty@sinet.edu.pl

3. W ciągu 14 dni otrzymasz drogą mailową informację o statusie Twojego zgłoszenia i kwalifikacji. Sprawdzaj SPAM.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby po naszych kursach.

4. Dokonaj opłaty kwalifikacyjnej 500 zł brutto w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej kwalifikacji w w/w mailu. 

„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'Opłata kwalifikacyjna za kurs SI-W2 za ..... (nazwisko, imię uczestnika)’

5. Dokonanie pozostałej opłaty 1.000 zł brutto do 7 lutego 2020.

„SINET” Edukacja i Terapia
BRE Bank 52 1140 2004 0000 3502 3287 8528
z dopiskiem:
'Opłata za kurs SI-W2 za ..... (nazwisko, imię uczestnika)’

Brak wpłaty w regulaminowym terminie spowoduje anulowanie zgłoszenia.

Zapoznaj się z pozostałymi zapisami Regulaminu.