Zapisy i harmonogram

Kurs SI II.33-OLW
Temat: Kurs SI II.33-OLW
Numer kursu: SI II.33-OLW
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Osoba prowadząca: Małgorzata Karga-Senior Instruktor SI fizjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta NDT-Bobath. Specjalista treningów słuchowych: Zintegrowanych Treningów Słuchowych, Tomatisa, Warnkego, Therapeutic Listening wszystkie poziomy, TLP Spectrum, TLP Achieve.

Forma: wykłady, zajęcia praktyczne praca własna
Miejsce szkolenia: on-line, zjazdy Warszawa
Czas trwania: 190 h
Godziny zajęć: indywidualne on-line, godziny zajęć praktycznych będziemy wysyłać osobom zakwalifikowanym.
Cena: 5.300 zł brutto
Termin: w zależności od kursu
Nabór:
Warunki uczestnictwa Lista uczestników

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o naszym kursie i podjęcie przemyślanej decyzji o uczestnictwie.
W świetle przepisów MEN osoby pracujące w placówkach oświatowych zachęcamy do zainteresowania się
ofertą studiów podyplomowych SI dostępnych na rynku. Chętnych zapraszamy do udziału w naszym kursie.

Program z zakresu SI II stopnia realizowany jest w formie mieszanej (obie formy obowiązkowe, gdyż składają się na całość kursu):
- on-line od 15 lipca do 31 stycznia 2020 r.
- 4 tradycyjne zjazdy w Warszawie
   1 zjazd 19-21.11.2019 (wt-czw.)
   2 zjazd 10-12.12.2019 (wt-czw.)
   3 zjazd 10-12.01.2020 (pt-nd.)
   4 zjazd  24-26.01.2020 (pt-nd.)

Całość kursu to równowartość 30 dni zajęć plus 3 projekty (pisemne i video) w ramach pracy własnej.

Forma on-line wykładów teoretycznych i filmów umożliwia wielokrotne odsłuchiwanie nagrań w dowolnym momencie dostępności kursu, powtórzenie materiału, zatrzymanie do zrobienia notatek. Oszczędza czas i obniża koszty udziału w kursie.

W trakcie zjazdów wykorzystujemy zdobytą wiedzę do analizy przypadków dzieci z różnymi deficytami SI, poszerzamy zakres wiadomości i umiejętności, doskonalimy wnioskowanie kliniczne, proces diagnozy i terapii SI.
Grupa 20-24 osób pozwala na swobodną dyskusję i aktywny udział każdego uczestnika.

Szczegółowy program kursu SI I I II stopnia dostępny jest na dedykowanych podstronach naszej strony.

Ukończenie kursu, przygotowanie prac roboczych i pozytywne zaliczenie egzaminu uprawniają do otrzymania końcowego Certyfikatu SINET® nadającego tytuł Diagnosty i Terapeuty SI w zakresie metody SI wg Ayres.

 

Aby pobrać bezpłatną aplikację Webex, sprawdzić swój komputer i zapoznać się z procedurą korzystania z kursu,
odsłuchaj poniższą prezentację.

Przykładowa prezentacja dotyczy kursu SI I stopnia,
ale sama procedura logowania i odsłuchiwania
jest jednakowa dla wszystkich kursów on-line.

Kliknij na poniższy link prezentacji pawym przyciskiem i otwórz nowe okno.

 

PREZENTACJA LOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA
KURSU ON-LINE.

 

Wymagania systemowe komputera do kursu online to:
• JavaScript i cookies.
• Połączenie internetowe 56Kbps lub więcej.


• Windows
XP SP3
2003 Server
Vista 32-bit/64-bit
Windows 7 32-bit/64-bit
Windows 8 32-bit/64-bit
Windows 8.1 32-bit/64-bit

- Internet Explorer 6/7, Firefox 2, Mozilla 1.7+, Netscape 8.1 lub wyżej

• Mac
0.6
10.7
10.8
10.9
10.10 (WBS 29.10 i nowsza)

- Firefox 2, Safari 3.0 (Mac OS 10.4,10.5), Safari 2.0 (Mac OS 10.4) Safari 1.3 (Mac OS 10.3).


• Linux
Ubuntu 10x i 11x (Gnome)
Red Hat 5, 6
Open SuSE 11.4
Fedora 15, 16 (all 32-bit)

- Firefox 2, Mozilla 1.7 lub wyżej.
 

Lista poufna.

Aktualności
piątek, 08 listopada 2019
czwartek, 17 października 2019
poniedziałek, 06 maja 2019
Ciekawe książki Ciekawe artykuły SINET® Newsletter