Zapisy i harmonogram

Kurs SI II.33-OLW
Temat: Kurs SI II.33-OLW
Numer kursu: SI II.33-OLW
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Osoba prowadząca: Małgorzata Karga-Senior Instruktor SI fizjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta NDT-Bobath. Specjalista treningów słuchowych: Zintegrowanych Treningów Słuchowych, Tomatisa, Warnkego, Therapeutic Listening wszystkie poziomy, TLP Spectrum, TLP Achieve.

Forma: wykłady, zajęcia praktyczne praca własna
Miejsce szkolenia: on-line, zjazdy Warszawa
Czas trwania: 190 h
Godziny zajęć: indywidualne on-line, godziny zajęć praktycznych będziemy wysyłać osobom zakwalifikowanym.
Cena: 5.300 zł brutto
Termin: w zależności od kursu
Nabór:
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

 

Program z zakresu SI II stopnia realizowany jest w formie mieszanej (obie formy obowiązkowe, gdyż składają się na całość kursu):
- on-line od 15 lipca do 31 grudnia br.
- 4 tradycyjne zjazdy w Warszawie
   1 zjazd 08-10.10.2019
   2 zjazd 22-24.10.2019
   3 zjazd 19-21.11.2019
   4 zjazd 10-12.12.2019

Całość kursu to równowartość 30 dni zajęć plus 3 projekty (pisemne i video) w ramach pracy własnej.

Forma on-line wykładów teoretycznych i filmów umożliwia wielokrotne odsłuchiwanie nagrań w dowolnym momencie dostępności kursu, powtórzenie materiału, zatrzymanie do zrobienia notatek. Oszczędza czas i obniża koszty udziału w kursie.

W trakcie zjazdów wykorzystujemy zdobytą wiedzę do analizy przypadków dzieci z różnymi deficytami SI, poszerzamy zakres wiadomości i umiejętności, doskonalimy wnioskowanie kliniczne, proces diagnozy i terapii SI.
Grupa 20-24 osób pozwala na swobodną dyskusję i aktywny udział każdego uczestnika.

Szczegółowy program kursu SI I I II stopnia dostępny jest na dedykowanych podstronach naszej strony.

Ukończenie kursu, przygotowanie prac roboczych i pozytywne zaliczenie egzaminu uprawniają do otrzymania końcowego Certyfikatu SINET® nadającego tytuł Diagnosty i Terapeuty SI w zakresie metody SI wg Ayres.

 

Aby pobrać bezpłatną aplikację Webex, sprawdzić swój komputer i zapoznać się z procedurą korzystania z kursu,
odsłuchaj poniższą prezentację.

Przykładowa prezentacja dotyczy kursu SI I stopnia,
ale sama procedura logowania i odsłuchiwania
jest jednakowa dla wszystkich kursów on-line.

Kliknij na poniższy link prezentacji pawym przyciskiem i otwórz nowe okno.

 

PREZENTACJA LOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA
KURSU ON-LINE.

 

Wymagania systemowe komputera do kursu online to:
• JavaScript i cookies.
• Połączenie internetowe 56Kbps lub więcej.


• Windows
XP SP3
2003 Server
Vista 32-bit/64-bit
Windows 7 32-bit/64-bit
Windows 8 32-bit/64-bit
Windows 8.1 32-bit/64-bit

- Internet Explorer 6/7, Firefox 2, Mozilla 1.7+, Netscape 8.1 lub wyżej

• Mac
0.6
10.7
10.8
10.9
10.10 (WBS 29.10 i nowsza)

- Firefox 2, Safari 3.0 (Mac OS 10.4,10.5), Safari 2.0 (Mac OS 10.4) Safari 1.3 (Mac OS 10.3).


• Linux
Ubuntu 10x i 11x (Gnome)
Red Hat 5, 6
Open SuSE 11.4
Fedora 15, 16 (all 32-bit)

- Firefox 2, Mozilla 1.7 lub wyżej.
 

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.
Akceptuję regulamin kursu*
Oświadczam, iż mój komputer został przetestowany na przykładowej Prezentacjii i obsługuje aplikację Webex niezbędną do odsłuchania kursu.*
Numer kursu SI*:
Imię i nazwisko (wersja do certyfikatu)*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Wykształcenie*:
Zawód*:
Kierunek/specjalizacja*:
Nazwisko instruktora prowadzącego kurs SI I stopnia*:
Forma Kursu SI I stopnia (stacjonarny czy on-line)*:
Rok uzyskania certyfikatu I stopnia*:
WYMAGANE DANE DO FAKTURY
Faktury wystawiane są na koniec miesiąca wpłaty a rozdawane na kursie. Osoby, które z przyczyn rozliczeniowych potrzebują fakturę we wcześniejszym terminie proszone są o zaznaczenie tej informacji w poniższej rubryce.
Wysłać e-fakturę
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Ulica, nr budynku, nr lokalu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
NIP lub PESEL dla osób fizycznych, NIP dla firm. Wymagane dane wg JPK-VAT. Nie przyjmujemy zgłoszeń bez poprawnych danych.*:
Uwagi:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij

Lista poufna.