Oferta

Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka II edycja
Temat: Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka II edycja
Numer kursu: Autoreg
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Czytaj więcej

Forma: online nagranie
Miejsce szkolenia: online - nagranie ze spotkania na żywo 3.10.2020
Czas trwania: 4 h
Godziny zajęć:
Cena: 178,86 zł netto + 23%VAT (220zł brutto)
Termin: 16-30 listopada br.
Nabór: OTWARTY
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

"Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka." online nagranie. odsłuchujesz kiedy chcesz.
Dla Specjalistów SI, SensiBaby Intro™ oraz studentów SI.
Nagranie z 3.10.2020.

Poruszane zagadnienia:

  • Obserwacja autoregulacji w pracy zdalnej i w gabinecie.
  • Znaczenie modulacji sensorycznej dla autoregulacji.
  • Poziomy i elementy autoregulacji.
  • Znaczenie interocepcji dla autoregulacji
  • Dynamiczny proces obserwacji.
  • CO OBSERWOWAĆ?
  • JAK WSPOMAGAĆ?

 


 

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Skończony lub w trakcie Kurs SensiBaby Intro (TAK/NIE)*:
Uprawnienia SI (TAK/NIE)*:
Student SI (tak/nie)*:
Czy jesteś Wykładowcą SI:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
E-FAKTURĘ WYSTAWIAMY NA KONIEC MIESIĄCA PO OTRZYMANIU WPŁATY. NIE WYSTAWIAMY E-FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
Faktury wystawiamy po otrzymaniu wpłaty na koniec miesiąca. NIE WYSTAWIAMY FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
NIP dla firm i placówek*:
Uwagi.:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
* pola wymagane
Wyślij