Oferta

Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka
Temat: Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka
Numer kursu: Autoreg
Prowadzący: Małgorzata Karga
Prowadzący - dodatkowe informacje:

Czytaj więcej

Forma: webinar
Miejsce szkolenia: Webinar z nagraniem
Czas trwania: 4 h
Godziny zajęć: 9.00-12.00 (9.00 rejestracja; 9.15-12.00 webinar)
Cena: 179 zł brutto
Termin: 03.10.2020 (sobota)
Nabór: otwarty
Warunki uczestnictwa Zgłoś się Lista uczestników

"Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka."
Dla Specjalistów SI i SensiBaby Intro™.

Nie możesz wziąć udziału? Webinar będzie nagrywany i dostępny przez 24 h od udostępnienia.

Poruszane zagadnienia:

  • Obserwacja autoregulacji w pracy zdalnej i w gabinecie.
  • Znaczenie modulacji sensorycznej dla autoregulacji.
  • Poziomy i elementy autoregulacji.
  • Dynamiczny proces obserwacji.
  • CO OBSERWOWAĆ?
  • JAK WSPOMAGAĆ?

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.


 

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
*Akceptuję Warunki uczestnictwa. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wykorzystanie, powielanie, utrwalanie fragmentów lub całości materiałów, opracowań, koncepcji, informacji i wiadomości, narzędzi w celu ich udostępniania osobom trzecim, dalszego wykorzystywania przez Uczestnika do celów innych niż podnoszenie własnych kwalifikacji i pracy z pacjentami wymaga każdorazowo zgody na piśmie pani Małgorzaty Karga. Pani Małgorzata Karga nie przenosi na Uczestnika praw autorskich do materiałów szkoleniowych i know-how opracowanych na potrzeby wykładów. Działanie wbrew powyższym zasadom stanowić będzie naruszenie w szczególności w zakresie praw autorskich i praw osobistych pani Małgorzaty Karga i może rodzić odpowiedzialność karną.*
Temat szkolenia*:
Imię i nazwisko*:
Skończony lub w trakcie Kurs SensiBaby Intro (TAK/NIE)*:
Uprawnienia SI (TAK/NIE)*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy (preferowany telefon kom.)*:
Zawód*:
Uwagi:
Poproszę o przesłanie e-faktury
DANE DO E-FAKTURY
E-FAKTURĘ WYSTAWIAMY NA KONIEC MIESIĄCA PO OTRZYMANIU WPŁATY. NIE WYSTAWIAMY E-FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Ulica, nr domu/mieszkania*:
Faktury wystawiamy po otrzymaniu wpłaty na koniec miesiąca. NIE WYSTAWIAMY FV Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ.
NIP lub PESEL dla osób fizycznych. NIP dla firm i placówek - dane wymagane wg nowych przepisów JPK. Nie przyjmujemy zgłoszeń bez prawidłowych danych.*:
Uwagi.:
W przypadku trudności technicznych organizatora, zgadzam się na wersję nagraniową w ciągu 30 dni od daty wydarzenia.*
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Kursie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) jest Organizator – SINET Edukacja i Terapia Małgorzata Karga przy ul. Henrykowskiej 17A w Warszawie. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Kursu. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, której dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych*
Dotyczy webinarów na żywo. Wyrażam zgodę na nagrywanie spotkania z moim udziałem i wykorzystanie nagrania przez SINET Edukacja i Terapia w ramach prowadzonej działalności.*
* pola wymagane
Wyślij