Kurs Integracji Sensorycznej Io

Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia
„NEUROFIZJOLOGICZNE PODSTAWY PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ"
tradycyjna forma lub on-line

Informujemy, iż od nowego naboru planujemy zmianę zasad organizacji kursów SI. Połączymy kurs SI I oraz II stopnia i zaproponujemy jednolite szkolenie z Międzynarodowym Certyfikatem obejmującym pogram kursu SI wg Ayres I i II stopnia w formie mieszanej  (moduły on-line i tradycyjne) z rozszerzeniem o dodatkową wiedzę z zakresu SPD. Szczegóły podamy przy uruchomieniu zgłoszeń.

W przygotowaniu znajduje się rónież oferta dla osób, które ukończyły kurs SI I stopnia i chcą uzyskać Certyfikat Diagnosty i Terapeuty SI.

Do kursu SI I stopnia dopuszczamy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich:

lekarzy
terapeutów zajęciowych
fizjoterapeutów
logopedów
pedagogów
pedagogów specjalnych
psychologów

Na kursy SI II stopnia przyjmujemy: terapeutów zajęciowych (licencjat, mgr), fizjoterapeutów, logopedów, psychologów (aktualizacja lipiec 2017). Od wszystkich wymagany jest najpierw kurs SI I stopnia Nie dotyczy to osób, które już ukończyły kurs SI I stopnia prowadzony przez nasz ośrodek przed styczniem 2017.
Celem kursu SI I stopnia jest zapoznanie z zagadnieniem Integracji Sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej (SID/SPD) i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. 

Kurs SI I stopnia jest kursem informacyjnym i nie daje uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii SI. Realizowany jest równiez w formie on-line.
Wykładowcą jest Małgorzata Kaga, instruktor metody SI.

Z przyjemnością informujemy, iż jako pierwsi z organizacji szkolących w zakresie SI wprowadziliśmy formę on-line kursów I stopnia. Obecnie dostępną rówież w USA i Wielkiej Brytanii.
 

 

Kurs on-line możesz zatrzymać, cofnąć by odsłuchać kolejny raz niezrozumiałe treści lub ponownie obejrzeć film. Możesz zrobić przerwę w dowolnym momencie kursu. To przewaga kursu on-line z nagraniem nad tradycyjną formą.
Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa na podstawie systemowej weryfikacji aktywności uczestnika oraz obowiązkowego Quizu z wiedzy. Formalnie Certyfikat jest pełnoprawnym dokumentem, gdyż e-learning jest ogólnie akceptowaną formą szkoleniową na różnych poziomach edukacji w tym akademickim. Treść Certyfikatu nie różni się od standardowej wersji, gdyż forma on-line nie zmienia programu ani przekazywanych treści. Niestety na przejawy dyskryminacji i restrykcji nie mamy wpływu.
Certyfikat umożliwia, po dokonaniu odrębnego zgłoszenia (zgłoszenia odbywają się w podanym na stronie terminie), wzięcie udziału w kursie SI II stopnia przez nas prowadzonego, pod warunkiem spełnienia wymogu posiadania rocznej praktyki w terapeutycznej pracy indywidualnej w zawodzie NIE SI, w zakresie 5 godzin tygodniowo! Praktyka dotyczy dowolnego okresu z całego okresu pracy. Uznajemy potwierdzony wolontariat. W trakcie rekrutacji przesyłamy wzór dokumentu do wypełnienia przez pracodawcę.

Nie ma minimalnego ani maksymalnego czasu przerwy między kursem SI I a II stopnia.


UKOŃCZENIE KURSU I STOPNIA NIE UPRAWNIA DO PROWADZENIA DIAGNOZY I TERAPII SI.

Czas trwania: 40 godzin
Cena kursu online: 1219,12 zł netto + 23% VAT (1.500 zł brutto)

 

RAMOWY POGRAM KURSU
„ NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ"
 
Program kursu tradycyjnego i on-line jest taki sam.
 

Podstawy neurofizjologiczne - teoria
• Twórczyni Teorii Integracji Sensorycznej.
• Główne założenia Teorii Integracji Sensorycznej.
• Budowa i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego /wybrane zagadnienia.
• Budowa i funkcjonowanie poszczególnych zmysłów: zmysłu dotyku, układu przedsionkowego, propriocepcji.
• Rozwój ruchowy dziecka w 1 roku życia.
• Rozwój zmysłów w wieku 0-7 lat; etapy rozwoju Integracji Sensorycznej.

Zaburzenia – teoria:
• Podział i charakterystyka zaburzeń Integracji Sensorycznej DSI/SPD. Ayres Sensory Integration Fidelity Measure.
• Zaburzenia w obrębie układu przedsionkowo-proprioceptywnego oraz dotykowego /teoria i warsztaty/.
• Schemat ciała – czynniki warunkujące jego rozwój.
• Dyspraksja - problem planowania ruchu.
• Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w aspekcie teorii SI.
• Problemy związane z percepcją słuchową i mową.
• Problemy związane z percepcją wzrokową.
• Czytanie – produkt procesów Integracji Sensorycznej.
• Przyczyny obniżonego poziomu graficznego, możliwości interwencji.
• Przebieg diagnozy procesów integracji sensorycznej w zależności od wieku i wspólwystępujących dysfunkcji rozwojowych.
• Dla kogo przeznaczona jest terapia SI.
• Najczęstsze objawy zaburzonej Integracji Sensorycznej.

Zajęcia z wykorzystaniem nagrań video:
• Aktywności sensomotoryczne i strategie organizacji otoczenia dla dziecka z nadwrażlwiścią sensoryczną, problemami ruchowymi.
 

Program kursu nie przewiduje zajęć z dziećmi, diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego, ani analizy interwencji terapeutycznej SI. Są to tematy realizowane na kursie SI II stopnia.

Zgłoszenia – za pomocą karty zgłoszenia na określony kurs, znajdującej się w części Zapisy i harmonogram

Proszę zapoznać się z Regulaminem