Aktualności

Kursy dla Wykładowców SI
wtorek, 13 listopada 2018

Rosnąca ilość studiów podyplomowych SI i troska o czystość metody SI skłoniła nas do uruchomienia oferty
Kursów Zaawansowanych SI dla obecnych i przyszłych Wykładowców na studiach podyplomowych SI. Kurs jest otwarty również dla specjalistów SI chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności.

Naszym celem jest przekazanie i usystematyzowanie aktualnej wiedzy o SI i SPD a nie jej weryfikację. Nie oceniamy również zdolności nauczania Wykładowcy. Chcemy, aby nasz kurs pomógł Ci być efektywniejszym Wykładowcą SI, niemniej odpowiedzlaność za jakość przekazywanych treści na studiach SI będzie zależeć od Ciebie.  

Mamy nadzieję, że będzie to okazja do usystematyzowania, odświeżenia i  poszerzenia wiedzy z zakresu metody SI i SPD dla wielu diagnostów i terapeutów w zakresie SI.

Osobą prowadzącą kursy jest
Małgorzata Karga Instruktor SI od 2002 roku.

Kursy realizowane będą modułowo wg zagadnień diagnostycznych i terapeutycznych. Każdy moduł to niezależny kurs. Wybór kursu uwarunkowany będzie potrzebami i/lub zainteresowaniami samego Uczestnika. Mamy nadzieję, że docelowo przyczyni się to do skuteczniejszej pomocy osobom z SPD.

Pierwszy kurs "Metodyka Diagnozy Dysfunkcji Integracji Sensorycznej" planowany jest na 02-03 marca 2019 w Warszawie. Nagrania on-line dostępne 15-28.02.2018.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Poruszane zagadnienia:

Sensorycznie spoza SI wg Ayres:

 1. Interocepcja - zapomniany zmysł? Zaburzenia interocepcji u osób z ASD.
 2. Nadrważliwość słuchowa u osób z ASD.
 3. Czy zwiększona wrażliwość to nadwrażliwość sensoryczna ?
 4. Czym różni się diagnoza i terapia dysfunkcji SI i Zaburzenia SPD.
 5. Różne typologie i nazwy, jeden problem ? SID, SPD, Profil Sensoryczny ?
 6. Czy objawy sensoryczne to SPD?
 7. Modulacja, reaktywność i regulacja - podobieństwa i różnice.


Sensorycznie z zakresu SI wg Ayres:

 1. Co się zmieniło od czasów dr Ayres ?
 2. SI a odruchy.
 3. Założenia procesu diagnozy SI - czystość metody.
 4. Trudności sensoryczne u osób z ASD a typologia SID/SPD.
 5. Sztuka ukierunkowanej diagnozy SI. Jak określać priorytety w procesie diagnozy SI ?
 6. Doskonalenie testowych procedur diagnostycznych i ich interpretacji.
 7. Percepcja sensoryczna i jej znaczenie w diagnozie SI.
 8. Dyspraksja. Jeden problem różne nazwy?
 9. Co powinna zawierać diagnoza SI ?
 10. Okiem praktyka - Diagnoza SI a ograniczenia czasowe i nadmierna ilość pacjentów.
 11. Dylematy diagnostyczne.
 12. Analiza przypadku (video) - od modulacji do praksji.