Aktualności

Czy terapeuta SI to zawód?
poniedziałek, 17 października 2016

METODA integracji sensorycznej jak większość osób wie, została stworzona przez dr Jean Ayres - terapeutkę zajęciową (zawód) oraz dr psychologii.

W czasach 'gorączki złota - SI' warto przypomnieć, że Ayres Sensory Integration (SI) jest jedną z metod terapeutycznych obok np. metody Tomatisa, Johansena, W. Sherborne, NDT-Bobath, PNF, Dobrego Startu i innych stosowanych w edukacji i rehabilitacji dzieci. Nigdzie na świecie nie ma zawodu terapeuty SI. W polskim prawie również nie znajdziemy zapisów o takim zawodzie.

Jak zatem podpisywane powinny być 'diagnozy SI'? Zgodnie z prawdą, pod diagnozą obok nazwiska powinien się znaleźć nasz zawód i ewentualnie rozszerzenie dotyczące SI np. fizjoterapeuta - (certyfikowany)  terapeuta metody SI lub specjalista metody SI. Pominięcie zawodu i wpisanie samego zwrotu 'terapeuta SI' może sugerować, że z zawodu jesteśmy terapeutami SI.

Co z uprawnieniami w zakresie SI? Powinniśmy zgodnie ze stanem faktycznym uzyskiwać uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii SI jalo metody terapeutycznej a nie nowe kwalifikacje zawodowe w ramach zawodu, którego nie ma.

 

Inne rozumienie metody Ayres Sensory Integration jest sprzeczne z założeniami ASI Fidelity Measure mówiące, że 'Ayres Sensory Integration  może stosować terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta i logopeda posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie SI'.
Przez odpowiednie kwalifikacje SI rozumie się uprawnienia w zakresie metody SI (diagnozy i terapii SI) uzyskiwane na kursach metodycznych lub uniwersyteckich  prowadzonych we współpracy z instruktorami metody SI w wymiarze minimum 120 h. W Stanach Zjednoczonych jest kilka certyfikujących modeli szkoleń SI realizowanych bez udziału uczelni oraz oferta uniwersytecka. Obydwie formy zdobycia uprawnień SI traktowane są jednakowo.

 

Przygotowała

Małgorzata Karga
mgr rehabilitacji ruchowej - instruktor metody SI