Amerykańskie programy stymulacji dźwiękiem

Amerykańskie programy stymulacji dźwiękiem powstały w wyniku badań nad EEG pokazujących wpływ dźwięku na fale mózgowe oraz badań nad wpływem stymulacji dźwiękiem i rytmem, z wykorzystaniem mechanizmu dudnienia różnicowego (ang. binaural beat technologies) oraz efektu dźwiękowego 3D, na organizację motoryczną, przestrzenną, przetwarzanie sensoryczne oraz umiejętności poznawcze.

Mogą być stosowane m.in. jako samodzielna forma stymulacji lub zintegrowana część różnych zajęć terapeutycznych w tym terpaii SI. 
Czas słuchania to 15-20 minut.. 

Dzięki połączeniu programów stymulacji dźwiękiem z terapią SI mamy możliwość skuteczniej wspomagać rozwój następujących umiejętności:

 • Autoregulacja
  • Koordynacja słuchowo-ruchowa
  • Koordynacja obustronna
  • Timing, sekwencyjność, organizacja motoryczna oraz organizacja zachowania
  • Uwaga i motywacja
  • Orientacja przestrzenna
  • Synchronizacja ssanie/połykanie/oddychanie

Różnorodoność programów pozwała na dobór odpowiedniej stymulacji do potrzeb dziecka. Część programów przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia a część dla dzieci młodszych z problemami z w/w obszarów. Większość programów dostosowana jest również dla dzieci ze spektrum autyzmu, z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną,